Motie Plusquin Respec­teren kwetsbare periode en uitspraak voor­zie­nin­gen­rechter Sterrebos


5 november 2021
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 5 november 2021,

Constaterende dat:

 • Het college een ontheffing soortenbescherming heeft afgegeven om kap van het Sterrebos mogelijk te maken tussen 1 september en 31 december 2021;
 • Hierdoor negen vleermuissoorten opzettelijk gedood mogen worden alsook hun rustplaatsen verstoord mogen worden;
 • Hiertoe ‘exclusion flaps’ opgehangen en bomen in folie ingewikkeld mogen worden;
 • De ontheffing alsook de memo ‘Beschrijving kapmethode Sterrebos’ voorschrijven dat deze werkzaamheden enkel plaats mogen vinden tussen 1 september en 1 oktober;
 • De werkzaamheden op uiterlijk 24 september klaar moesten zijn;
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze soortenontheffing per 14 oktober jl. geschorst heeft;

Overwegende dat:

 • Deze werkzaamheden tot en met 31 oktober jl. hebben plaatsgevonden, zowel ná de voorgeschreven periode en uiterlijke streefdatum als ná de schorsing door de voorzieningenrechter;
 • De kwetsbare periode van de vleermuis en das in december valt;
 • Het verstoren van de kwetsbare periode van de dassen in Roermond landelijk tot veel ophef leidde;

Van mening zijnde dat:

 • Een fout als in Roermond koste wat het kost voorkomen moet worden;
 • Een rechterlijke uitspraak naar de letter moet worden opgevolgd;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Zowel de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de uitbreiding van VDL Nedcar als de kwetsbare perioden van de vleermuissoorten en das als de memo ‘kapmethode Sterrebos’ te respecteren;
 • Geen verdere werkzaamheden te verrichten in het Sterrebos tijdens de kwetsbare perioden alsook tot de uitspraak in de bodemprocedure door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de uitbreiding van VDL Nedcar.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, FvD, GL, PVV

Tegen

D66, PvdA, CDA, SVL, VVD, 50PLUS, SP

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Vervallen PIP Uitbreiding VDL Nedcar bij gebrek aan twee grote opdrachtgevers

Lees verder

Motie Plusquin Opdracht statenonderzoeker naar acquisitiebeleid provincie Limburg in vergelijking met overige provincies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer