Motie Plusquin Geen kap Sterrebos zonder zekerheid over doorgaan uitbreiding VDL Nedcar


1 oktober 2021
Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 1 oktober 2021,

Constaterende dat:

 • De kap van het Sterrebos voorzien is in november 2021 om uitbreiding van VDL Nedcar mogelijk te maken;
 • Tegen het besluit provinciaal inpassingsplan “Uitbreiding VDL Nedcar” hoger beroep aangetekend is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • De uitbreiding van VDL Nedcar bedoeld is voor twee grote opdrachtgevers;
 • VDL Nedcar tot nu toe slechts één startup heeft kunnen vinden als kleine opdrachtgever;

Overwegende dat:

 • Het niet zeker is dat de voorgenomen uitbreiding van VDL Nedcar de rechterlijke toets doorstaat;
 • De kap van het Sterrebos onomkeerbare gevolgen heeft voor de Limburgse natuur;
 • Het verlies van het Sterrebos volgens de milieueffectrapportage van het provinciaal inpassingsplan tot natuurverlies zal leiden dat onmogelijk gecompenseerd kan worden;
 • Het onzeker is voor welke grote opdrachtgever het Sterrebos moet verdwijnen;

Van mening zijnde dat:

 • Limburgse natuur niet mag verdwijnen voor een onzekere fabrieksuitbreiding;
 • De kap van het Sterrebos op gespannen voet staat met het doel van het 1 miljoen-bomenplan van de provincie Limburg;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

 • De voorziene kap van het Sterrebos op te schorten totdat duidelijk is voor welke grote opdrachtgever dit dient te gebeuren, en totdat het hoger beroep tegen de uitbreiding is afgerond;
 • Over ontwikkelingen hieromtrent provinciale staten blijvend te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, FvD

Tegen

D66, PvdA, CDA, LOKAAL-LIMBURG, VVD, SVL, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Herevalueer proces natuurcompensatie uitbreiding VDL Nedcar

Lees verder

Motie Plusquin Instellen Vertrouwenspersoon en Klokkenluidersregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer