Motie Plusquin cs “Uitbreiding zonne­pa­nelen op provin­ciale gebouwen”


17 juni 2016

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op vrijdag 17 juni 2016,

Overwegende dat:

  • De provincie Limburg een uitgesproken ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid;

  • De provincie en samenleving voor de uitdaging staan om op verantwoorde wijze tot reductie van energieverbruik te komen;

  • Met de plaatsing van zonnepanelen op schuine daken door hun zichtbaarheid wij onze voorbeeldrol voor de samenleving en ambitie op duurzaamheid anders dan nu gebeurt zichtbaar naar buiten toe uitdragen;

    Roepen het college van gedeputeerde staten op om:

- Zo snel en zo veel mogelijk zonnepanelen op alle provinciale gebouwen te plaatsen, ook op schuine daken, om zo onze duurzaamheidsambitie en inzet op de energiereductie in onze voorbeeldrol naar de samenleving actief uit te dragen.

En gaan over tot de orde van de dag,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen