Motie Loomans Omge­vings­fonds MAA voor herstel- en isola­tie­kosten horeca Zuid-Limburg


3 juni 2022

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 3 juni 2022, gelezen het Gewijzigd Statenvoorstel Toekomst Maastricht Aachen Airport,

Constaterende dat:

  • De Zuid-Limburgse horeca veel overlast ondervindt van het openblijven van MAA, en dan met name van de vrachtvluchten;
  • Deze sector met 22.000 banen en een omzet van €2,2 miljard van vitaal belang is voor Limburg;

Overwegende dat:

  • De provincie Limburg een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, zeker als enig eigenaar van MAA;
  • De horeca veel inkomsten zal blijven mislopen bij het openblijven van MAA, laat staan bij groei van MAA;
  • Een omgevingsfonds voor herstel- en isolatiekosten van de Zuid-Limburgse horeca dit verlies kan compenseren;

Van mening zijnde dat:

  • Het een betrouwbare overheid betaamt om alles in het werk te stellen om overlast door MAA zo veel en snel mogelijk terug te brengen en gemiste inkomsten te compenseren;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

  • Een omgevingsfonds voor herstel- en isolatiekosten van de Zuid-Limburgse horeca in te stellen bij het openblijven van MAA;
  • Als eigenaar van MAA aan dit fonds deel te nemen samen met de bedrijven die gevestigd zijn op MAA;
  • Iedere deelnemer een redelijke financiële bijdrage te doen leveren om de herstel- en isolatiekosten van de Zuid-Limburgse horeca te compenseren;
  • Provinciale staten over de voortgang van dit omgevingsfonds te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, GL, D66, SP, 50PLUS

Tegen

PvdA, VVD, LokaalLimburg, SVL, FvD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Loomans Toepassen door cie M.e.r. erkende berekeningsmethode bij natuurvergunning MAA

Lees verder

Motie Loomans Daadwerkelijk en geleidelijk terugdringen ernstig gehinderde omwonenden MAA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer