Motie Loomans Daad­wer­kelijk en gelei­delijk terug­dringen ernstig gehin­derde omwo­nenden MAA


3 juni 2022

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 3 juni 2022, gelezen het Gewijzigd Statenvoorstel Toekomst Maastricht Aachen Airport,

Constaterende dat:

 • Er thans 5.250 ernstig gehinderde omwonenden van Maastricht Aachen Airport zijn;
 • Dit aantal bij groei van MAA zal oplopen tot wel 13.400 ernstig gehinderde omwonenden, bij een omgevingsbewuste luchthaven gelijk zal blijven en bij een ‘innovatieve en duurzame luchthaven’ pas in 2030 zal afnemen tot ca. 4240 ernstig gehinderde omwonenden;
 • Er na 2030 geen concreet scenario bij openblijven is om het aantal ernstig gehinderde omwonenden van MAA verder te beperken noch om deze te compenseren;

Overwegende dat:

 • Hinder in de vorm van geluid, slechte luchtkwaliteit en slaapverstoring negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden;
 • De provincie Limburg een zorgplicht heeft voor al haar inwoners;
 • De provincie Limburg enig eigenaar is van MAA, en dus rechtstreeks invulling kan geven aan deze plicht;
 • Het aantal ernstig gehinderde omwonenden van MAA in welk openblijfscenario dan ook te hoog blijft en dit geen blijk van geeft van deze zorgplicht;
 • Het ‘potentiële groeipad van elektrische vliegtuigen en duurzame brandstoffen’ volgens het Statenvoorstel het pad effent om het aantal ernstig gehinderde omwonenden geleidelijk terug te brengen;

Van mening zijnde dat:

 • Het een betrouwbare overheid betaamt om alles in het werk te stellen om ernstige hinder voor omwonenden van MAA zo veel en snel mogelijk terug te brengen en hinder te compenseren;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten om:

 • Het aantal ernstig gehinderde omwonenden van Maastricht Aachen Airport in welk openblijfscenario dan ook geleidelijk aan terug te brengen;
 • Hierbij steeds per 5 jaar tot een reductie van 33% te komen van het aantal ernstig gehinderde omwonenden, waarbij de 5250 ernstig gehinderde omwonenden in 2022 als ijkpunt dienen;
 • Provinciale staten over deze voortgang periodiek te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, PvdA, SP, GL, D66, 50PLUS

Tegen

CDA, VVD, PVV, SVL, LOKAAL-LIMBURG, FvD

Lees onze andere moties

Motie Loomans Omgevingsfonds MAA voor herstel- en isolatiekosten horeca Zuid-Limburg

Lees verder

Motie Plusquin Aanpak verdrinkingsgevallen wild bij de N564 langs Zuid-Willemsvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer