Motie Loomans cs Geen opslag kernafval in Limburg


18 februari 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 februari 2022,


Constaterende dat:

 • In het nieuwe regeerakkoord gepubliceerd d.d. 15 december 2021 de volgende opdracht is geformuleerd: Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval;

 • De voorstellen voor de Europese taxonomie wordt gesproken over eindberging die uiterlijk in 2050 in gebruik genomen dient te worden;

  Overwegende dat:

 • Het nucleaire afval tot die tijd opgeslagen moet worden bij de COVRA te Vlissingen;

 • De plannen van de regering voor de bouw van twee extra kerncentrales gaat zorgen voor een substantiële toename van de hoeveelheid kernafval dat dient te worden opgeslagen en de huidige opslaglocatie in Vlissingen hiervoor ontoereikend is;

 • Het gaat om uiterst gevaarlijk afval, dat absoluut niet in aanraking mag komen met de leefomgeving;

 • De risico’s voor de volksgezondheid onvoldoende bekend zijn, mede dankzij de bijzonder lange duur waarin het afval veilig uit de leefomgeving gehouden moet worden (minstens 1 miljoen jaar);

 • De gevolgen voor de bevolking groot zullen zijn als het afval onverhoopt toch in de toekomst grondwater of bodem bereikt;

  Van mening zijnde dat:

- De mogelijke komst van een kernopslagfaciliteit onwenselijk is in onze provincie;

Roepen het college van gedeputeerde staten op:

 • Om aan de Nederlandse regering over te brengen dat in de provincie Limburg geen kernafval opgeslagen zal worden;

 • De regering erop te attenderen pas een besluit over de komst van twee nieuwe kerncentrales te nemen, nadat duidelijk is geworden hoe en waar het kernafval definitief opgeslagen zal worden.

  En gaan over tot de orde van de dag,

  Peter Loomans Kathleen Mertens

  Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, PvdA, GL, SP, 50PLUS

Tegen

D66, PVV, VVD, FvD, LOKAAL-LIMBURG, SVL, CDA

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Prioriteit geven aan uitvoering en handhaving van de Wet natuurbescherming

Lees verder

Amendement Plusquin Tekortkomingen bestuurscultuur zijn niet alleen een imagokwestie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer