Motie Loomans ABP stopt met inves­te­ringen in fossiele industrie


18 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 juni 2021,

Constaterende dat:

 • Het ABP, het pensioenfonds van overheid en onderwijs, €17,4 miljard pensioengeld investeert in fossiele industrieën;
 • De fossiele industrie één van de grootste veroorzakers van de klimaatcrisis is;
 • Het ABP de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs onderschrijft om de opwarming van de aarde te beperken;
 • In 2022 het nieuwe beleggingsbeleid van het ABP vastgesteld wordt;

Overwegende dat:

 • Het ABP niet geloofwaardig is als het de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs onderschrijft, maar blijft investeren in fossiele industrieën;
 • Het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandsche Bank waarschuwen voor de financiële risico’s van het investeren in fossiele industrieën, aangezien deze snel hun waarde kunnen verliezen;
 • Het ABP daardoor grote financiële risico’s neemt met pensioengelden van ambtenaren;
 • Het rendement van het pensioenfonds niet achteruitgaat door te investeren in hernieuwbare energie;
 • Een onderzoek van het ABP aantoont dat een ruime meerderheid van de ambtenaren, waaronder die uit Limburg, een duurzaam pensioen wil;

Van mening zijnde dat:

Het ABP als pensioenfonds voor ambtenaren een voorbeeldfunctie heeft;

Het een verkeerd signaal afgeeft dat pensioenfonds ABP doorgaat met investeringen in fossiele industrieën;

Spreken uit dat:

 • Het ABP, als logisch gevolg van het onderschrijven van het Akkoord van Parijs, zijn investeringen in fossiele industrieën dient terug te trekken;
 • Verzoeken het college van GS deze oproep over te brengen aan het bestuur van het ABP.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, SP

Tegen

D66, PvdA, CDA, SVL, LOKAAL-LIMBURG, PVV, FvD, VVD