Motie Loomans Geen vakan­tie­vluchten MAA naar risi­co­ge­bieden Covid-19


6 november 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 6 november 2016,

Gelezen G-20-065 Statenvoorstel Programmabegroting 2021 (GS 2020-37677)

Constaterende dat:

 • Een tweede Corona-golf Nederland teistert;

 • Vakantiereizen een grote rol speelden in de totstandkoming van deze tweede golf;

 • De landelijke overheid thans alle niet-noodzakelijke reizen met klem afraadt;1

 • De provincie Limburg eigenaar én exclusief beheerder is van Maastricht Aachen Airport;

 • Alle huidige vakantievluchten van deze luchthaven vliegen van en naar risicogebieden met code oranje;

  Overwegende dat:

 • De provinciale overheid een actieve zorgplicht heeft tegenover haar inwoners;

 • De provincie Limburg als beheerder van deze luchthaven een uitzonderlijke mogelijkheid heeft om haar inwoners te beschermen tegen verdere verspreiding van Covid-19 door het afreizen van/naar een risicogebied;

  Van mening zijnde dat:

  • Het onwenselijk is om zowel de reizende als thuisblijvende Limburger bloot te stellen aan verdere verspreiding van Covid-19;

  • Het Nederlandse zorgstelsel op het spel gezet wordt bij nóg meer corona-gevallen;

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

Zijn beheersfunctie omtrent Maastricht Aachen Airport aan te wenden om een halt aan te roepen aan niet-noodzakelijke luchtreizen van en naar COVID-19 risicogebieden.

En gaan over tot de orde van de dag,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, LOKAAL-LIMBURG, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, D66, FvD, PVV, CDA, VVD