Motie Wassenberg Duur­zaamheid Catering Gouver­nement


10 juli 2009

Voorzitter,

De motie die u nu onder ogen krijgt kan u bekend voorkomen. Dat gevoel van déjà vu is verklaarbaar. Een vergelijkbare motie werd door mijn partij samen met 5 andere fracties ingediend op 7 november van het vorig jaar. De motie werd toen afgewezen. VVD en CDA waren indertijd tegen de motie en vormen een meerderheid in dit huis.

Het feit dat ik de motie opnieuw te stemming wil brengen heeft een goede reden. De motie is dezelfde als 8 maanden geleden, maar de situatie is een beetje veranderd sinds die tijd.

Twee weken geleden, op 26 juni presenteerde het tijdschrift Binnenlands Bestuur een themanummer over de duurzame overheid. Daarbij werden de resultaten van een representatief onderzoek onder 1000 ambtenaren gepresenteerd. Daaruit bleek dat 80% van de ambtenaren “vindt dat interne bedrijfsvoering veel duurzamer kan.” Slechts 7% is tevreden over de duurzame bedrijfsvoering van de overheid.

Voorzitter, laten we ons dat aantrekken. En laten we vandaag beginnen met het doorvoeren van verbeteringen.

Er is een tweede ontwikkeling. Op 29 juni maakte minister Verburg in een persconferentie bekend dat zij 20 miljoen uittrekt om onze voedselvoorziening duurzamer te maken. Deze motie sluit perfect aan op dat streven. Het is belangrijk dat wij NU als provincie een signaal geven, het is belangrijk om NU als provincie aan te tonen dat wij niet alleen kampioen praten over C2C zijn, maar zelf ook het goede voorbeeld geven, zelfs als dat op bescheiden schaal is.

Ook wat dat betreft zijn de omstandigheden anders dan 8 maanden geleden en ook dat is een reden om de motie, gegeven deze veranderde omstandigheden, opnieuw in te dienen.

Een provincie die hamert op duurzaamheid, die prat gaat op haar C2C-beleid moet invulling willen geven aan de eenvoudige wens van duurzame catering.

Gedeputeerde Lebens stelde vorig jaar dat de provincie al 40% duurzame producten aanbiedt in de catering. Voorzitter, dan spreekt hij alleen over de koffie in de koffieautomaten. En dat is toch echt te weinig. Het gaat om de rest. Met Hax Havelaar alleen red je de wereld niet.

Gedeputeerde Lebens wilde vorig jaar ook niet voor de muziek uitlopen met zijn duurzame ambities, zei hij. Voorzitter, de wereld staat in brand. De G8-top heeft gisteren besloten tot een zeer forse reductie van de uitstoot van broeikasgassen, dit najaar komt een klimaattop in Kopenhagen, waarvan nu al duidelijk is dat de meest negatieve scenario’s over de klimaatverandering moeten worden aangescherpt...

Voorzitter, we moeten als provincie wel voor de muziek uitlopen. Je kunt van burgers niet verwachten om het goede te doen en zelf niet het goede voorbeeld geven.

Op 7 november van het vorig jaar werd de motie die ik indiende breed gesteund, maar niet breed genoeg. Ik ben blij dat vandaag de fracties van het CDA, PvdA, SP, GL, PNL, D66 en SPD de motie mee indienen.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CDA, PvdA, SP, GL, PNL, D66enSPD

Tegen

VVD