Motie Wassenberg Inzake voorkomen ruimen geiten


18 december 2009


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen