Inbreng tweede termijn Staten­voorstel refe­ren­dum­ver­or­dening


25 september 2020

Voorzitter,

Gedeputeerde Van den Akker heeft gelijk betreffende het groter electoraat. Maar tegelijkertijd zegt u zelf al: u wil alle Limburgers deel laten nemen aan het referendum (net zoals in Statenvoorstel staat). Limburger zijn is niet verbonden aan nationaliteit.

Daarbij past dit bij het aanvullende karakter van het referendum. Daarbij vullen wij dus ook het electoraat aan. En dat electoraat verschilt niet met dat van de waterschappen.

Tot slot, sluit ik mij aan bij de woorden van gedeputeerde Koopmans. Laten we deze verordening niet opstellen in strijd met de Grondwet. Ingezetenen hebben het recht te kiezen. Grondwettelijk verdienen zij daarom kiesrecht.

Dank u wel.