Toelichting Plusquin Motie Prio­riteit geven aan uitvoering en hand­having van de Wet natuur­­be­­scherming


18 februari 2022

Voorzitter,

Het zal niemand ontgaan zijn dat vorige week het Sterrebos in ijltempo gekapt is. De laatste boomklimmers waren dinsdag nog niet uit het bos verdwenen, of er werden al bomen neergehaald. En dat terwijl een dag later alle seinen weer op rood hadden moeten springen voor de kap.

Op woensdag werd door een ecoloog een bosuilennest gevonden in een boom, mét eieren. De bosuil nestelt daar dus niet alleen, maar broedt daar bovendien. Op zo’n moment moeten alle alarmbellen afgaan: stoppen met kappen! De Wet natuurbescherming is daar kraakhelder over. Het is verboden broedende bosuilen opzettelijk te verstoren, laat staan hun voortplantings- en rustplaatsen te vernielen.

Toch ging men haastig door met kappen. En moesten we nog tot vrijdag wachten tot dit nieuws naar buitenkwam! Waarom is er woensdag niet gelijk overgegaan tot handhaving van de Wet natuurbescherming? Waarom de kap nog twee dagen, onwettig door laten gaan? Wat als het nieuws helemaal niet naar buitengekomen was? Want zelfs onze schriftelijke spoedvragen ten spijt, ging het Sterrebos in allerijl tegen de grond.

Ja, ternauwernood bleef de boom met de bosuil gespaard. Net als 75m daaromheen. Maar die 75m-regel geldt alleen bij regulier onderhoud, waarvan bij totale kap uiteraard geen sprake van is! Door woensdag niet meteen te stoppen met kappen, is dus de Wet natuurbescherming overtreden.

Voorzitter, één ding heeft de kap van het Sterrebos in ieder geval duidelijk gemaakt. Dit soort toestanden mag nooit, nooit, nooit meer gebeuren. En we zagen het al aankomen, want het is immers niet de eerste keer dat de Wet natuurbescherming met de voeten getreden wordt.

Denk alleen al aan het Roermondse dassendrama van vorig jaar, die in de verboden voorplantingsperiode ingesloten werden met hekwerken. En waarbij er geen vrouwtjesdas zou zijn, maar het dassenpaar toch 2 jonkies kreeg en 1 ervan overleed. Denk ook aan het wegvangen van babyspreeuwen uit de natuur, waarvan het college achteraf toegaf dat het onwettig was. Het kapot maaien van patrijzennesten in Heythuysen. En dan heb ik het niet eens gehad over het insluiten van herten, die op volle snelheid aan knalden tegen de hekken van een afgesloten Sterrebos…

Keer op keer slechte publiciteit voor onze mooie provincie. Misstanden die zelfs het landelijke nieuws halen. Dit moet koste wat kost voorkomen worden.

Daar dienen wij dan ook een motie voor in. Hierin vragen wij uw college om bij verschillende procesrollen, juist dan, bij meerdere petten op, de Wet natuurbescherming getrouw uit te voeren. Om dit soort situaties uit te bannen. Daarnaast moet topprioriteit gegeven worden aan meldingen en handhavingsverzoeken over de Wet natuurbescherming. Wij verzoeken u dan ook hierover met een plan van aanpak te komen en dit voor te leggen aan provinciale staten.

Dank u wel.