Toelichting Plusquin Motie Geen tekort 2e Afwij­kin­gen­rap­portage 2021 door toedoen van Wielerbaan Leudal


12 november 2021

Voorzitter,

Nieuw college; nieuwe kansen. Zo moet men in Leudal gedacht hebben. Maar wij als provinciale staten, het hoofd van de provincie, zijn niet vergeten wat er allemaal gebeurd is in Neer.

Op 21 december 2020 is het statenvoorstel ‘Veilige Wieleromgeving Leudal’ immers door een meerderheid in deze staten verworpen. Daar moet geen verwondering over bestaan, aangezien er lokaal veel ophef bestaat over dit project. Daarmee stond ook de subsidiebeschikking voor deze wielerbaan op losse schroeven.

Toch diende de wielerbaan zich vorige week weer opnieuw aan. Maar waarom? Waarom wordt hier bijna een jaar later teruggekomen op een eerder, weloverwogen, genomen besluit? Of gaat voortaan ieder statenbesluit in de herkansing?

Nog erger is nu dat €750.000 uit de 2e Afwijkingenrapportage gehaald wordt. Daarmee wordt niet alleen voorbijgegaan aan de wens van PS; wij worden bovendien opgezadeld met een groot tekort op de Afwijkingenrapportage. Dit past niet bij een provinciebestuur dat ‘zinnig en zuinig’ met provinciale gelden omgaat.

Wij dienen dan ook een motie in. Daarmee besluiten wij om geen tekort in de Afwijkingenrapportage te laten ontstaan. En dus géén subsidie te verlenen aan de gemeente Leudal voor de wielerbaan.

Dank u wel.