Toelichting Plusquin Motie "Geen kap Sterrebos"


1 oktober 2021

Voorzitter,

Hier in Limburg hebben we het 1 miljoen bomenplan. Daarmee proberen we de Limburgse natuur te versterken. Aan de andere kant staat de kap van hoogwaardige Limburgse natuur al gepland. In november moet het Sterrebos verdwijnen.

Het is voor ons dan ook zo onbegrijpelijk dat er 10 hectaren goudgroene natuur moet wijken voor de fabrieksuitbreiding van VDL Nedcar. Zeker aangezien er nog steeds geen zicht is op een tweede opdrachtgever. Alleen over een kleine startup die pick-ups komt maken, bestaat nu duidelijkheid. Maar over grote opdrachtgevers blijft onzekerheid bestaan.

Deze onduidelijkheid hebben wij dan weer niet over de gevolgen van de kap van het Sterrebos. Dit valt immers niet te lijmen en heeft onomkeerbare consequenties. En dan is het al helemaal verwerpelijk als later blijkt dat de kap voor niets is geweest. Dan is het aan niemand uit te leggen waarom 10 hectaren goudgroene, Limburgse natuur moest verdwijnen voor een opdrachtgever die er niet kwam.

Of voor een uitbreidingsplan dat door de rechter is afgekeurd. Want het hoger beroep tegen de uitbreiding loopt nog, waarbij ook de schade aan de natuur en de toereikendheid van de natuurcompensatie aan de orde is.

Want de kap van het Sterrebos is niet eens te compenseren. In de basisrapportage worden bovenwettelijke natuurcompensatie en kwalitatieve indicatoren beloofd. Maar de milieueffectrapportage van het PIP VDL zegt daar iets heel anders over. Het verdwijnen van het Sterrebos leidt tot natuurverlies dat onmogelijk goedgemaakt kan worden.

Kortom, er zitten nog steeds te veel haken en ogen aan het uitbreidingsplan van VDL. Zolang VDL Nedcar geen grote opdrachtgevers vindt, dienen wij goudgroene Limburgse natuur met rust te laten. Ook moeten we niet vooruitlopen op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Daarom dienen wij deze motie in. Wij willen graag duidelijkheid. Wij verzoeken uw college dan ook de voorziene kap van het Sterrebos in november op te schorten tot nádat VDL Nedcar een grote opdrachtgever heeft gevonden. En daarnaast de uitspraak in hoger beroep af te wachten.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Plusquin Omgevingsvisie

Lees verder

Toelichting Plusquin Motie "Instellen vertrouwenspersoon en Klokkenluidersregeling"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer