Toelichting Loomans “Motie ABP stopt met inves­te­ringen in fossiele industrie”


18 juni 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is van mening dat de Limburgse ambtenaar een duurzaam en waardevast pensioen verdient. Aangezien het pensioenfonds van die ambtenaren, het ABP, ondanks mooie woorden nog steeds een ongeloofwaardig beleggingsbeleid volgt verzoeken wij uw college, als werkgever van heel veel ambtenaren, om het ABP een duidelijk signaal te geven dat wij dit anders willen.

Nu de energietransitie niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld, steeds meer vorm krijgt kunnen aandelen in de fossiele industrie snel hun waarde verliezen. Dit proces zal met het recente Shell-vonnis alleen maar versnellen. Het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandsche Bank waarschuwen dan ook voor deze ‘stranded assets’. En ook al onderschrijft het ABP het Akkoord van Parijs, toch heeft het maar liefst €17,4 miljard belegd in fossiele industrieën. Hiermee zal het ABP de klimaatdoelen niet behalen.

Dit is ook nog eens zeer tegen de wens van de meeste ambtenaren in. Een ruime meerderheid van hen wil het liefst een duurzaam pensioen. Zélfs als dit ten koste gaat van het rendement van de investeringen. Maar hier hoeft men niet voor te vrezen: volgens financiële experts gaat het rendement van pensioenfondsen níet achteruit door te beleggen in hernieuwbare energie.

Komend jaar dient de kans voor een ommekeer zich aan. Het ABP zal namelijk in 2022 een nieuw beleggingsbeleid vaststellen.

Wij verzoeken uw college, als werkgever van vele ambtenaren, dan ook om aan het ABP een oproep over te brengen dat zij investeringen in de fossiele industrieën terug dienen te trekken. Om zo aan de wens van de ambtenaren te voldoen voor een duurzaam pensioen, en dit te realiseren middels een nieuw, duurzaam beleggingsbeleid. Zodat ambtenaren niet alleen van een rendabel, maar überhaupt van EEN pensioen kunnen genieten.

Dank u wel.