Bijdrage Sturing in Samen­werking 3.0


8 januari 2021

Voorzitter,

Als Provincie Limburg hebben wij het beheer over een fors vermogen, en het is dan ook volstrekt logisch dat we daar verstandige dingen mee willen doen. Het is dan ook goed dat we met elkaar een kader afspreken waarin PS aangeeft hoe we wel en hoe we niet met dat geld omgaan. Vanuit deze gedachte hebben wij Sturing in Samenwerking 3.0 daarom grondig bestudeerd.

Veel van de zaken die in deze nota vermeld staan zijn prima, maar bij nadere bestudering bekroop ons steeds meer het gevoel dat het in dit geval niet zozeer gaat om wat er wel instaat, maar om wat er niet instaat.

Wij hebben in Limburg te maken met een aantal serieuze problemen, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en een stikstofcrisis. Daar gaan wij op verschillende manieren mee om. Aan de ene kant pakken we deze problemen aan met de energietransitie en het ontwikkelen van actieplannen, waarbij we helaas vaak meer ontwikkelen dan doen omdat ehhh……..wat was het ook alweer? O ja, omdat het haalbaar, betaalbaar en met draagvlak moet zijn…. Aan de andere kant staat bij dit college de kraan wagenwijd open om te investeren of te beleggen in fossiele energie, vervuilende bedrijven en andere projecten die nadelige gevolgen hebben voor milieu en natuur. Blijkbaar kan je met dit soort projecten veel geld verdienen. Wij vinden dit in ieder geval uitermate tegenstrijdig en absoluut niet wenselijk.

We willen de Gedeputeerde dan ook oproepen om geen nieuwe investeringen of beleggingen te gaan doen in de fossiele energiesector, en dat bestaande investeringen en beleggingen binnen 5 jaar worden afgebouwd.

We verzoeken de gedeputeerde het Statenvoorstel conform dit verzoek aan te passen voordat het naar PS gaat. Vanuit maatschappelijk belang, vanuit financieel belang en ook vanuit onze normen en waarden. Wij vinden het niet kunnen dat we als Provincie geld zouden willen verdienen aan het verergeren van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de stikstofcrisis, terwijl we met ons geld net zo goed WEL in zinvolle activiteiten kunnen investeren. Daarbij worden investeringen in fossiele energie steeds risicovoller omdat de aandelen van bedrijven in de fossiele energiesector in de afgelopen jaren flink in waarde gedaald zijn. Het is dus ook op basis van financieel gezond verstand wenselijk om uit fossiele energie te divesteren.

Daarnaast lezen wij dat er strenger gecontroleerd gaat worden, middels Know Your Customer, met wie wij zakendoen. Een van de criteria is dat we niet willen samenwerken met partijen die het niet zo nauw nemen met normen en waarden. Kunnen we aan de voorbeelden van situaties die van toepassing kunnen zijn toevoegen dat we niet willen samenwerken met partijen die betrokken zijn bij milieuschandalen, of die betrokken zijn bij ecocide, het vernietigen van ecosystemen? Graag een reactie van de Gedeputeerde.

En om af te ronden zouden wij nog graag weten hoe milieurisico's worden afgewogen in het kader van het integraal risicomanagement. Milieurisico's worden slechts genoemd als voorbeeld (p. 21). Maar hoe gaan we daar als Provincie mee om? En hoe verhoudt dit zich tot ecocide?

Dankuwel

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Provinciaal inpassingsplan VDL Nedcar 2e termijn

Lees verder

Inbreng commissie FEB over Natuurwetenschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer