Inbreng Loomans Provin­ciaal inpas­singsplan VDL Nedcar 2e termijn


18 december 2020

Ons besluit om tegen deze PIP te stemmen betekent niet dat wij geen oog hebben voor het belang van de medewerkers van VDL. Wij realiseren ons heel goed dat VDL Nedcar in zwaar weer zit en dat het de hoogste tijd is om in te zetten op het ontwikkelen van een nieuwe strategie en een nieuw plan voor het bedrijf en haar werknemers. Zoals bij Daimler bijvoorbeeld. Dat heeft recent nabij Stuttgart ‘Factory 56’ in gebruik genomen waar de focus WEL op digitale, flexibele en groene productie ligt. Als we VDL toekomstbestendig willen maken zou je hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Wij hebben al eerder aangedrongen op het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor een doorontwikkeling van VDL Nedcar binnen de huidige contouren van het bedrijf, gericht op behoud van werk, natuur en leefbaarheid. Naar onze mening is dat tot nu toe niet, of onvoldoende, gebeurd. Daarom onthouden wij onze steun aan het PIP.