Inbreng Loomans Provin­ciaal inplas­singsplan VDL Nedcar


18 december 2020

Voorzitter,

Het komt niet vaak voor dat als Provinciale Staten wij in een enkel besluit moeten beslissen over het besteden van €74 miljoen, waarvan €62 miljoen publiek geld, oftewel geld van de belastingbetaler. Zoals het collegeprogramma “Vernieuwend Verbinden” aangeeft: “Wij gaan verstandig om met belastinggeld. Iedere euro die de provincie uitgeeft, is door Limburgers verdiend en door de Limburgse belastingbetaler afgedragen. Dit geld moet zuinig en zinnig worden besteed.”

De Partij voor de Dieren zou verwachten dat als wij zoveel geld “zuinig en zinnig” gaan besteden dat het hier wel om iets heel belangrijks moet gaan, bijvoorbeeld het herstel van biodiversiteit of het aanpakken van de stikstofcrisis of klimaatverandering. Maar niets is minder waar, omdat het vaststellen van deze PIP de schade op deze vlakken alleen maar groter zal maken.

Deze PIP heeft als doel om een toekomstige uitbreiding van VDL Nedcar mogelijk te maken door alvast de omgeving van dit bedrijf op de schop te nemen. In deze PIP herkennen wij 3 deelgebieden waarin deze uitbreiding zou moeten gebeuren. Als eerste zou er met name aan de zuidkant van VDL fors geïnvesteerd moeten worden in een uitbreiding van wegen en de aansluiting op de A2 om in de toekomst aanmerkelijk grotere verkeersstromen van goederen en werknemers aan te kunnen. Als wij dit argument tegen het licht houden dan zijn wij van mening dat de malaise en onzekerheid in de internationale autowereld zo groot is dat wij dit zien als “droom denken”. Daarnaast verwachten wij dat als er al een nieuwe “State of the Art” assemblagefabriek gebouwd gaat worden deze een hoge mate van automatisering zal kennen waarvoor hoger geschoolde werknemers benodigd zijn. De uitbreiding zal dan hoogstwaarschijnlijk eerder tot minder dan tot meer werknemers zal leiden.

Ten tweede wil VDL het bedrijfsterrein aan de oostzijde uitbreiden waardoor het nodig is de provinciale weg N276 om te leggen zodat deze veel dichter bij Nieuwstadt komt te liggen. Gevolg hiervan is dat de overlast voor de inwoners van Nieuwstadt in de vorm van geluidsoverlast, fijnstof en lichtoverlast alleen maar zal toenemen. Ook de natuur zal hier zwaar onder te lijden hebben. Denk maar eens aan het grote aantal bomen dat nu de N276 omzoomt en dat ongetwijfeld binnen afzienbare tijd zal worden afgevoerd als biomassa.

Ten derde wil VDL uitbreiden naar het noorden, om hier een nieuwe fabriekshal te kunnen bouwen, zeg maar weer een nieuwe Limburgse “doos”. Volgens VDL kan deze “doos” alleen daar gebouwd worden, op de plaats waar nu het eeuwenoude Sterrebos staat, omdat andere locaties, eventueel een productielocatie op afstand, geen ‘business case’ zou opleveren.

Wij vinden dit bevreemdend. Uit de uitbreidingsplannen van VDL proeven wij dat Magna Steyr uit Oostenrijk als grote voorbeeld dient. VDL zal en moet op Magna Steyr lijken: tegelijk meerdere contractspartijen, met elk hun eigen fabriekshal. Daarmee is Magna Steyr succesvol, en ook VDL zal daar succesvol mee zijn. Aldus VDL. Externe productielocaties horen daar niet bij, aldus VDL. In de rest van Limburg niet; laat staan net over de grens in buurlanden België of Duitsland, aldus VDL. Maar Magna Steyr maakt WEL gebruik van een externe locatie, een paint shop, op maar liefst 75 km afstand en ook nog eens in een ander land. Dit voorbeeld haalt voor ons het argument dat een “niet-aaneengesloten fabriekslocatie onaantrekkelijk is voor opdrachtgevers” onderuit.

Wij zijn er dan ook niet onder de indruk van de argumentatie van VDL dat er geen andere mogelijkheid is dan de kap van het Sterrebos: beschermde natuur met meer dan 100 jaar oude eiken en meerdere beschermde diersoorten met een natuurwaarde waarvan in Limburg nog maar weinig overgebleven is. Deze uitbreiding heeft dan ook grote negatieve effecten op de hoge natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden ter plekke. Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als het Gelders Genootschap adviseren, desgevraagd door de provincie Limburg, dan ook negatief over de uitbreidingsplannen. En ja, er wordt een bovenwettelijke compensatie beloofd. Maar hoe kan je zo’n oud bos ooit compenseren? Ook de MER is daarin duidelijk: volwaardige natuurcompensatie is onmogelijk!

Zouden wij na al deze negatieve gevolgen van het PIP nog enige twijfel over hebben gehad, dan is die definitief verdwenen na de mededeling dat het Sterrebos al zal moeten worden gesloopt voordat in oktober 2022 de GO/NO GO voor uitvoering van deze PIP genomen wordt. Als wij dus vandaag instemmen met deze PIP dan ondertekenen wij daarmee voor het Sterrebos ook het doodvonnis.

Voor de Partij voor de Dieren wegen het recht van het voortbestaan van het waardevolle oude ecosysteem Sterrebos en het welzijn van de inwoners van Nieuwstad zwaarder dan het korte termijn financieel gewin van de VDL-aandeelhouder en het “wens denken” van de VDL-directie. Wij zullen dan ook tegen dit PIP stemmen.

Dankuwel

Interessant voor jou

Inbreng Wieleromgeving Leudal

Lees verder

Inbreng Loomans Provinciaal inpassingsplan VDL Nedcar 2e termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer