Inbreng Wiele­rom­geving Leudal


11 december 2020

Voorzitter,

Wij vinden sport belangrijk. Zo mogelijk nog meer in corona-tijd. Sport is immers goed voor de volksgezondheid, biedt afleiding en brengt men in contact met anderen. Juist dit soort impulsen is in tijden van quarantaine hard nodig. De aanleg van een wielerbaan voor de volksgezondheid is in principe dan ook goed te noemen.

Let wel, in principe. Net als bij sport zelf, horen er spelregels bij het aanleggen van een wielerbaan. En uit onze bronnen blijkt dat deze spelregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, tot nu toe niet altijd opgevolgd zijn. Omwonenden zijn niet altijd even goed ingelicht.

Lokaal bestaat er dan ook veel verzet tegen de wielerbaan. Begrijpelijk: de wielerbaan zou ook internationale sportwedstrijden gaan huisvesten, en niet slechts dienen als lokaal trainingsbaantje. Na protest zijn passages over internationale wedstrijden geschrapt. Toch blijven omwonenden nog in onduidelijkheid achter. De omvang van de baan alsook het kostenplaatje daarvan lijken niet op die van een lokale trainingsbaan. Brieven, mails en vragen van omwonenden daarover bleven onbeantwoord.

Kan de gedeputeerde daar duidelijkheid over verschaffen? Gaat het om internationale wielerevenementen, of trainings- en clubwedstrijden?

Ook met de kap van 90 majestueuze eiken kunnen wij niet leven. Deze zouden gecompenseerd worden, maar onduidelijk is hoe en waar. Aangrenzend bij de buren, een schuttersvereniging, is een optie. Maar desgevraagd weet men daar van niets. Vragen hieromtrent van omwonenden bleven ook onbeantwoord. Hoe worden deze bomen gecompenseerd, en waar?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Provinciale Energietransitie 2.0

Lees verder

Inbreng Loomans Provinciaal inplassingsplan VDL Nedcar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer