Inbreng commissie FEB over Natuur­we­ten­schappen


8 januari 2021

Voorzitter,

In 2011 heeft de Universiteit Maastricht het initiatief genomen om de natuurwetenschappen in Limburg te versterken. Ze deed dit mede in het belang van de industriële partijen in Limburg die behoefte hebben om voldoende en goed opgeleid (wetenschappelijk) talent aan te trekken en te behouden. De door UM opgestelde businesscase voor de periode 2011 t/m 2022 liet een tekort zien van € 25 miljoen, die door de Provincie betaald mag worden. Hiervoor hebben we in de periode 2011 t/m 2019 al €20 miljoen bijgedragen en hebben wij nu het verzoek voorliggen om ook de laatste €5 miljoen te betalen. De Partij voor de Dieren vindt dat als we zoveel aan een project bijdragen we ook eisen mogen stellen.

Ook in 2011 stemden alle partijen, op een na, in dit Gouvernement vóór een PvdD-motie om proefdiergebruik te verminderen. Daarin werd opgeroepen om met alternatieven voor dierproeven te komen. Immers, bij modern onderzoek horen eigenlijk geen dierproeven. Ook de EU verplicht lidstaten dierproeven zoveel mogelijk te voorkomen. Toch lezen wij in dit Statenvoorstel dat bij de studies die onderdeel zijn van dit programma er nog altijd dierproeven gedaan worden, en wel op p. 22: er wordt bij de masterstudies systeembiologie en Biobased Materials getracht het gebruik van proefdieren te reduceren.

Terwijl ieder proefdier er een teveel is, is de UM blijkbaar al sinds 2011 bezig om het aantal proefdieren te reduceren. Dit roept bij ons veel vragen op: hoeveel proefdieren werden er gebruikt in 2011? En hoeveel zijn het er nu? Naar welke hoeveelheden streeft men, en hoe wil men dit bereiken? Waarom wordt bij de bachelorstudie Science Programme niet onderwezen hoe onderzoek gedaan wordt zonder gebruik van proefdieren? Als natuurwetenschappen versterkt moeten worden in Limburg en er dus meer studenten moeten komen, betekent dit dan niet juist een toename in het aantal proefdieren? Waar komen deze dieren vandaan? Worden ze ook hier gefokt, en worden overschotten verder verkocht? Of worden overtollige dieren afgemaakt?

Over een concrete doelstelling om proefdiergebruik te stoppen ontbreekt in dit Statenvoorstel elk woord. Terwijl voldoende is aangetoond dat proefdiervrije wetenschap zondermeer haalbaar is. Hoe wordt in dit Statenvoorstel dan invulling gegeven aan de in 2011 in dit huis aangenomen motie? Graag een reactie van de Gedeputeerde.

Laat ik heel duidelijk zijn: Als er in dit Statenvoorstel geen concrete doelstelling wordt opgenomen om te komen naar 0 proefdieren dan kunnen wij niet voor dit Statenvoorstel stemmen.

Dankuwel.

Interessant voor jou

Bijdrage Sturing in Samenwerking 3.0

Lees verder

Bijdrage Plusquin Plan van aanpak Invasieve uitheemse exoten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer