Staten­voorstel N266-N275 Neder­weert


29 mei 2020

Voorzitter,

Na alle discussie die we naar aanleiding van de Heroverweging Mobiliteitsplannen in februari al gehad hebben kunnen we deze keer kort zijn: de Partij voor de Dieren is blij dat er overeenstemming is bereikt tussen de Gemeente Nederweert en de Provincie over de te realiseren aanpassingen en de financiën. En vooral dat er nu een plan ligt waarin duidelijkheid wordt gegeven over de verbeteringen voor zowel gemotoriseerd verkeer alsook voor fietsers, waar wij eerder nadrukkelijk op hebben aangedrongen.

Wij hebben de indruk dat met dit plan de verkeersveiligheid gediend is en dat het vooral ook voor fietsers stukken veiliger wordt om dit drukke gedeelte van Nederweert te passeren. Daarbij kunnen wij ons er ook in vinden dat er nog een zorgvuldige afweging gemaakt wordt tussen een fietstunnel en een fietsbrug.

Wij stemmen daarom in met dit voorstel.

Interessant voor jou

Bespreekstuk Limburgse Waterstofagenda

Lees verder

Statenvoorstel beleidskader Circulaire Economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer