Bespreekstuk Limburgse Water­stofa­genda


29 mei 2020
Voorzitter,

Zoals we allemaal weten is de energietransitie een stevige opgave. Daarbij zullen we keuzes moeten maken uit verschillende mogelijkheden voor de productie en opslag van duurzame energie. Dit is niet altijd leuk, maar wel urgent en noodzakelijk en we zien daarbij steeds vaker dat het niet een vraag is van of/of maar van en/en.

In dit speelveld van onze toekomstige duurzame energievoorziening is er naar alle waarschijnlijkheid een plaats voor toepassing van waterstof. Bij de juiste vorm van productie en verbruik is dit potentieel een nuttige energiedrager, een opslagmedium, om energie te bewaren voor gebruik op een andere plaats en onder andere omstandigheden. Waterstof is niet zomaar te vergelijken met een batterij; er zitten best wel wat haken en ogen aan de toepassing, en grootschalige omschakeling naar groene waterstof zou ertoe kunnen leiden dat we NOG meer windturbines en zonnepanelen moeten plaatsen. En grijze waterstof vraagt om CO2 opslag, wat ook niet zonder problemen is. De fractie van de Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat we, voorlopig, zolang de beschikbare hoeveelheden groene waterstof gelimiteerd en kostbaar zijn, een zorgvuldige afweging moeten maken waar we waterstof wel en waar niet in willen zetten. We kijken dan ook met interesse uit naar de nog te ontwikkelen waterstofladder.

Het is in ieder geval goed om in de waterstofagenda te lezen dat er in Limburg al veel gebeurt op waterstof gebied, ook al bevinden deze zich nog in de ontwikkelingsfase. In onze rol van “ondernemende overheid” is het met betrekking tot deze technische ontwikkelingen belangrijk om aangesloten te blijven, en daarom is een aanpak met pilots, zoals voorgesteld, wat de Partij voor de Dieren betreft een goede.

Wij kunnen ons ook vinden in de voorgestelde pilotprojecten, dat deze verder worden uitgewerkt en in deze Collegeperiode worden opgestart. Daarbij hebben we nog wel de vraag wat er van deze projecten te leren is, en door wie, en hoe nu juist deze projecten gaan helpen om de centrale doelstelling, het aansluiten op ontwikkelingen in de buurlanden, te realiseren?

Interessant voor jou

Statenvoorstel Kader Internationalisering

Lees verder

Statenvoorstel N266-N275 Nederweert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer