Staten­voorstel Lucht­ha­ven­re­geling helihaven Heyt­huysen


12 juni 2020

Voorzitter,

Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven zien wij de helihaven in Heythuysen als een ongewenste erfenis uit het verleden. Met een ligging ingeklemd tussen de dorpskern van Heythuysen en een Natura 2000 gebied, vlak bij een stiltegebied van de gemeente Leudal met heel beperkte aan- en afvliegroutes, is dit naar onze mening geen geschikte locatie voor een helihaven. En daarbij steekt het nog extra dat het hier gaat om puur commerciële helikoptervluchten, of zelfs voor pretvluchten (gezien de ingezonden brieven over vluchten naar de Grand Prix in Francorchamps). Enig maatschappelijk belang is ver te zoeken.

Gezien de overlast voor omwonenden en de nadelen voor natuur en milieu zou de Partij voor de Dieren het liefst zien dat de bestaande vergunning vernietigd wordt, echter die mogelijkheid hebben wij hier niet. Er ligt zelfs een wettelijke verplichting om de nog steeds geldige BIGNAL om te zetten naar een luchthavenbesluit of luchthavenregeling. Dat hierbij het reduceren van het aantal vergunde vluchten van 350 naar 265 als een “ruimhartig gebaar” van de eigenaar van het hobbyvliegveld, oh sorry ….de helihaven, gezien moet worden is onzin, omdat alleen door deze reductie voldaan wordt aan de voorwaarden van een luchthavenregeling die door GS kan worden vastgesteld. Een echt ruimhartig gebaar zou een verdere reductie tot bijvoorbeeld 150 vluchten zijn, of liefst nog minder, maar daarvan is hier geen sprake.

En dan wil ik toch nog een keer terugkomen op stikstof en de stikstofdepositie, want die startende en landende helikopters hebben daar nu eenmaal invloed op. De heer Remkes heeft eerder deze week op indringende wijze duidelijk gemaakt dat daar het laatste woord nog lang niet over gezegd is. In de stukken wordt nog steeds gesproken van een toetsing op de PAS, maar we weten inmiddels dat die achterhaald en juridisch niet houdbaar is. Aangezien dit hobbyvliegveld, ……….sorry, helihaven, geen dwingende reden van openbaar belang dient verwachten wij dat een nieuw afgegeven luchthavenregeling aangevochten kan worden met mogelijk opnieuw een vernietiging als gevolg.

Tot zover.

2e Termijn:

Het is met pijn in het hart dat we in deze vervelende situatie met een omzettingsverplichting voor de omzetting van de BIGNAL naar een luchthavenregeling moeten stemmen. Daarbij wil ik echter nu al een stemverklaring aankondigen dat wij vinden dat de helihaven anno 2020 gezien de nadelige invloed op omwonenden en natuur geen bestaansrecht heeft, maar we in de huidige situatie niet anders kunnen stemmen.

Interessant voor jou

Inbreng Veiligheidsagenda

Lees verder

Statenvoorstel RES Noord- en Midden Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer