Staten­voorstel Finan­cie­rings­aan­vraag Aandeel­hou­der­s­lening Enexis


19 juni 2020

Voorzitter,

vorige week hebben wij in dit huis al uitvoerig gesproken over allerlei aspecten van de energietransitie waarvan de contouren nu eindelijk vorm beginnen te krijgen. Hoewel de meningen nog verschillen en ook nog lang niet alle plannen concreet zijn is er 1 ding glashelder: zonder het verder elektrificeren van onze samenleving loopt de energietransitie hopeloos vast. En daar ligt een enorme uitdaging, want dat enorme elektriciteitsnetwerk is ooit aangelegd om stroom van een grote elektriciteitscentrale naar de gebruiker te brengen. Maar sinds die aanleg is er veel veranderd: de energieopwekking is met de komst van zonnepanelen en windturbines steeds decentraler geworden, waardoor de elektriciteit nu “bij wijze van spreken” in alle richtingen door het net loopt en is een groot deel van die opwekking ook nog eens variabel over de tijd. En als dat al niet complex genoeg is zal in de komende jaren, om onze afhankelijkheid van aardgas af te kunnen bouwen, er ook een aanzienlijke toename van de elektriciteitsproductie en transport gerealiseerd moeten worden.

Als Partij voor de Dieren hebben we daarom waardering voor Enexis dat de handschoen oppakt en de uitdaging aangaat om het netwerk gereed te gaan maken voor de toekomst. Dat daar een fors prijskaartje bij hoort is geen verrassing, ook niet dat een deel van dat geld door de Provincie, als aandeelhouder van Enexis, moet worden ingebracht. Omdat het over veel geld gaat is het verstandig dat er slim gekeken wordt hoe dit voor alle betrokkenen zo voordelig mogelijk gefinancierd kan worden en daar wordt, zo blijkt uit het Statenvoorstel, aan gewerkt.

De Partij voor de Dieren ziet de versterking van het eigen vermogen van Enexis als een noodzakelijke stap voor het slagen van de energietransitie, en wij steunen daarom het Statenvoorstel. Aangezien wij Enexis kennen als een professionele organisatie hebben wij er vertrouwen in dat Enexis zelf zorg draagt voor het opleiden van voldoende geschoold personeel, en dat ook nieuwe ontwikkelingen zoals smart-grid en lokale energie opslag voldoende aandacht krijgen. Wat ons betreft hoeven er daarom aan deze participatie geen verdere voorwaarden verbonden te worden.

Dank u wel