Provin­ciale Staten van 9 november: GS moet bouwstop geiten­hou­derij gaan voor­be­reiden


9 november 2018

Vanwege een motie van de Partij voor de Dieren moet de provincie een

bouwstop voor de geitenhouderij gaan voorbereiden. De bouwstop zal

gelden zolang het onderzoek loopt naar de oorzaken van de verhoogde kans

op longontsteking rond geitenhouderijen. In de debatten zei

gedeputeerde Mackus dit via de gemeentes te willen regelen, om

juridische redenen, maar het resultaat zal vanwege de motie waar

uiteindelijk ook drie van de vier college partijen voor stemden, in

ieder geval bereikt moeten worden. De PvDD zal er bovenop blijven

zitten.

De overlast van Maastricht Aachen Airport, waaraan de provincie als enig

eigenaar de laatste jaren tientallen miljoenen heeft besteed, wordt

steeds groter. De Partij voor de Dieren heeft voortdurend aandacht

gevraagd voor de signalen die wij daarvoor kregen vanuit omwonenden. Om

die meer invloed te geven hadden we een motie voorbereid. Ook andere

partijen waren kritisch, en na het debat zijn er toezeggingen dat geluid

gemeten gaat worden, hinderbeperking een taak wordt van de de Commissie

Regionaal Overleg (CRO) en de CO2-footprint van de luchthaven (maar

niet van de vluchten) zal worden gecompenseerd. N.a.v de motie kwam er

een toezegging dat de vertegenwoordiging van de bewoners in de CRO meer

representatief zal worden. De Partij voor de Dieren vindt nog steeds dat

de provincie het vliegveld niet moet bekostigen, maar op de ze manier

is er een beter vooruitzicht voor omwonenden.

Limburg heeft tal van unieke soorten, zoals de oehoe, het donker

pimpernelblauwtje, de oehoe, het vliegend hert en de muurhagedis, die

nergens anders in Nederland voorkomen. Na een motie kwam de toezegging

dat er in ieder geval 1 miljoen euro aan soortenbeschermingsplannen zal

worden besteed, dat er een update komt van de lopende plannen en een

begroting van de kosten om al deze soorten te beschermen. Daarover

kunnen de Staten dan later een besluit nemen. Misschien pas na de

verkiezingen, maar als de PvDD dan met meer Statenleden terug komt (dat

zit erin) gaat het lukken om dit te verzilveren, vanwege de steun die er

nu al van verschillende partijen kwam.

Ook kwam er een toezegging om de tekorten op het natuurbeleid, waarover

nu veel onduidelijkheid bestaat, in beeld te brengen. Tot nu toe legt de

huidige coalitie niets bij het geld wat van het Rijk wordt ontvangen,

en is dat ook niet van plan, maar een nieuw college kan daar verandering

in brengen op basis van deze informatie.

Een motie om dubbele rasters bij buiten gehouden varkens te vergoeden,

haalde het niet, omdat het College dit een rijkstaak vindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer