Demon­stratie Tihange 29-09-18


4 oktober 2018

Mijn naam is Pascale Plusquin. Ik ben fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Limburg, maar ik sta hier vooral als bezorgde burger en moeder.

Ik, maar ook veel Nederlandse burgers, zijn bang en voelen zich onveilig door de gammele scheurtjescentrales van Tihange en Doel. Er is in de Nederlandse Tweede Kamer een motie aangenomen om de Belgische regering te verzoeken Tihange te sluiten, net zoals dat in Duitsland en in Luxemburg is gebeurd.

Eerder dit jaar bleek uit een rapport van de onderzoeksraadvoor veiligheid, een belangrijk adviesorgaan voor onze regering, dat het met de grensoverschrijdende samenwerking bij een kernramp zeer slecht gesteld is. Uit de reactie van de staatssecretaris en de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) blijkt dat er nog steeds te weinig gevoel van urgentie is, zei de onderzoeksraad recent.

Wij maken ons grote zorgen, want de incidenten zijn immers talrijk. Meer dan 50.000 mensen gingen vorig jaar de straat op in 3 landen, van Aken via Maastricht naar Tihange, en vormden een menselijke ketting om deze zorgen te uiten. Wat is er nou belangrijker dan de veiligheid van ons en onze leefomgeving?

Ik zou dat wel willen weten nu er wat te kiezen valt. Is dat een commercieel belang, is het werkgelegenheid? Nou, wat betreft de werkgelegenheid kan ik u verzekeren dat er heel veel kansen liggen in de transitie naar duurzame energie in de vorm van innovatie, opleidingen en werkgelegenheid.

Wij, Nederland, Duitsland of Luxemburg hebben geen stem in de sluiting van de centrales. Er is voldoende energie na de sluiting van de kerncentrales. Het BET rapport toont dat aan.

Met een kabel van 10 km vanuit Nederland heeft België de beschikking over een complete, nu rustende energiecentrale.

Ik sta hier vandaag niet alleen als politica, ik sta hier ook als moeder. Als een moeder die ook al jaren strijdt tegen de gammele kerncentrales in Tihange en Doel. Als een moeder die zich zorgen maakt wat er met haar kind gebeurt als de scheurtjescentrale het begeeft. En, als een moeder waarbij de bezorgdheid toeneemt als er een pakketje jodiumpillen wordt afgeleverd…. voor het geval dat. Hoe confronterend is dat, als de Nederlandse regering lokaal jodiumpillen gaat uitdelen voor het geval de kerncentrale bij onze zuiderburen het begeeft.

De kerncentrales zijn nog steeds in werking omdat tot nog toe de politieke wil heeft ontbroken om de transitie naar andere duurzame energiebronnen vorm te geven. Maar naar de burger toe wordt het openhouden van de kerncentrales gebracht als absoluut noodzakelijk om de energievoorziening in stand te houden en de burger wordt voortdurend bang gemaakt met het vooruitzicht van een tekort aan energie bij sluiting. Die politieke onwil hangt samen met de politieke keuze van die burgers in het verleden, dus nú is het moment om in gemeentes van die gevaarlijke politiek afscheid te nemen.

Ónze burgers zijn het zat om opgezadeld te zijn met een tikkende tijdbom waar zij geen invloed op hebben.

Wij, Nederland en Duitsland hebben geen stem in de sluiting van de centrales. Belgische politici gaan bepalen of de kerncentrales dichtgaan.

Burgers van België het is dus aan U !

En het is nu precies 70 jaar geleden dat vrouwen in België stemrecht kregen en als mondige burgers mochten meebeslissen.

Ik doe dan ook een oproep aan alle vrouwen, moeders, toekomstige moeders; ga stemmen en stem op een partij die de veiligheid van onze kinderen, onze Belgische, onze Nederlandse, onze Duitse en onze Luxemburgse kinderen voorop stelt. Stem op een partij die zich hard maakt om die gammele kerncentrales in Tihange en Doel te sluiten!

Wij willen geen Fukushima aan de Schelde of een Tsjernobyl aan de Maas!

Donc je fais appel à toutes les femmes, mères, futures mères :

avec le droit et le devoir de voter, choissisez un parti quireprésent la sécurité de nos enfants, belges, néerlandais, allemands et luxembourgeois. Votez pour un parti quireprésent les intérêts de ses citoyens d’abord et qui a la volonté politique pour s’assurer que les centrales nucléairesgrave obsolète et defectueux fermeront ses portes à bref délai !

Nous ne voulons pas un Fukushima à L’Escaut où unTsjernobyl à la Meuse.