Inbreng tweede termijn Hero­ver­weging mobi­li­teits­op­gaven


14 februari 2020

Voorzitter,

ik begrijp de Gedeputeerde als hij zegt dat de precieze invulling van alle in dit Statenvoorstel opgenomen projecten nog niet helder zijn. Daar neem ik dan maar genoegen mee

tegelijkertijd zijn mijn zorgen omtrent fietsveiligheid niet gerustgesteld. Worden de projecten uit dit voorstel uitgevoerd dan verslechtert de situatie van de fietsers ter plaatse en dit kan alleen voorkomen worden door de in de oorspronkelijke plannen opgenomen fietsvoorzieningen uit te voeren. Door deze uit het mobiliteitsplan over te hevelen naar het Beleidsplan Fiets en er dan allemaal mitsen en maren aan te plakken is in onze ogen een schijnconstructie zonder garanties.

Fietsveiligheid is voor ons een breekpunt. Wij willen niet dat fietsende scholieren, forenzen of recreanten slachtoffer worden op een weg waar nog weer intensiever gebruik van wordt gemaakt. Zonder duidelijke toezegging dat de fietsvoorzieningen (ook zonder mitsen en maren) meegenomen worden in de plannen vanuit verkeersveiligheid kunnen wij niet instemmen met het voorliggende voorstel.

Dank u wel,

Peter Loomans