Inbreng Plusquin Wielerbaan Leudal


10 september 2021

Voorzitter,

Nieuw college; nieuwe kansen. Zo moet de wethouder in Leudal gedacht hebben. Maar wij als provinciale staten, het hoofd van de provincie, zijn niet vergeten wat er allemaal gebeurd is in Neer. Of beter gezegd: wat er níet gebeurd is.

Zo zou de gemeente in het verleden nooit geluisterd hebben naar de omwonenden. Door hulp van de provincie is er nu dialoog tussen omwonenden en het gemeentebestuur. Dat is zeker prijzenswaardig.

Maar nog steeds is er geen gesprek geweest tussen de verantwoordelijke wethouder en omwonenden. Wij vragen ons dan ook af of hiermee alle twijfel weggenomen is bij de omwonenden.

Bij de toegevoegde stukken zitten maar liefst 4 mails die klaar en duidelijk zijn: geen verdere samenwerking verlenen aan de wielerbaan. Laat staan om hier geld beschikbaar aan te stellen. Alle goeie bedoelingen van de provincie ten spijt, betwijfelen wij of er ooit voldoende draagvlak zal zijn voor de wielerbaan bij belanghebbenden.

Uiteraard zal je altijd tegenstanders blijven houden. Maar hier is heel veel fout gegaan. En verbetering lijkt uit te blijven. Daarbij hebben wij sterk de indruk dat omwonenden helemaal niet op de wielerbaan zitten te wachten… Voor wie is deze dan bedoeld?

Daar komt bij: de beloofde natuurcompensatie blijft onder de maat. Eerst zouden er 94 bomen gekapt worden, waarvoor minstens 2000 jonge bomen per gekapte boom in de plaats zouden moeten komen.

Nu is er een vergunning voor de kap van 14 bomen. Dat lijkt mee te vallen, ware het niet dat er nog eens 33 monumentale bomen gekapt worden. De overige 33 staan niet op de gemeentelijke bomenlijst, terwijl alle 47 bomen op hetzelfde moment geplant zijn. Hoe kan dit? En doordat ze niet op de bomenlijst staan, is er geen kapvergunning nodig.

Dan de compensatie hiervan. In de omgevingsvergunning staat dat de compensatie uit 94 bomen zal bestaan. Houdt dit wel rekening met alle te kappen bomen? Sowieso komt dit niet in de buurt van de nodige 2000 bomen, per gekapte boom. Wij betwijfelen dan ook zeer of deze compensatie conform de Wet natuurbescherming is.

En waar gaat die eigenlijk komen? Bij de buren, een manege en een schutterij, is in ieder geval geen plek. Het lijkt ons klip en klaar dat over dit alles eerst opheldering moet komen.

Voorzitter, tot dat moment is ons advies: geen financiële medewerking verlenen aan deze wielerbaan. Bovendien: waarom terugkomen op een eerder, weloverwogen, genomen besluit? Gaat voortaan ieder Statenbesluit in de herkansing?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans 'Groot project' VDL

Lees verder

Inbreng Plusquin Beleidskader benoemingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer