Inbreng Loomans 'Groot project' VDL


10 september 2021

Voorzitter,

Ik denk dat u onze mening over dit hele project rond VDL wel kent. Ook nu, alweer vele maanden naar de besluitvorming in PS, is er nog geen enkel signaal dat erop wijst dat VDL erin gaat slagen om 2 nieuwe grote opdrachtgevers binnen te halen. Of dat er daadwerkelijk fors geïnvesteerd gaat worden in capaciteitsuitbreiding en dat ook het personeelsbestand gaat toenemen.

Het lijkt ons daarom uitermate ongewenst dat er in de komende maanden al uitvoering wordt gegeven aan de kap van het Sterrebos. Vernietiging van dit ecosysteem is sowieso verwerpelijk en het zou helemaal schandalig zijn al het ook nog eens voor niets zou blijken te zijn. Wij zullen daarom bij behandeling van dit onderwerp in PS een motie indienen om de kap van het Sterrebos uit te stellen totdat er minimaal 1 grote opdrachtgever gevonden is.

Maar goed, het groot project en de rapportage. Een van de indicatoren die wordt gemonitord is de vordering op het gebied van natuurherstel, maar hier wordt alleen het aantal hectaren gecompenseerde en vernietigde natuur vermeld. Wij vinden dit onvoldoende. Al meerdere malen is in de media gerapporteerd dat het proces rondom natuurcompensatie in Nederland niet effectief is, en dat de waarde van de natuurcompensatie, zeker in de eerste jaren, veelal minimaal is. Wij zouden daarom ook kwalitatieve indicatoren opgenomen willen hebben, waarmee gemonitord wordt of de compensatie hectares ook daadwerkelijk in gebruik genomen worden door dieren die nu nog te vinden zijn in het Sterrebos en omgeving. Denk hierbij dus ook aan verschillende soorten vogels en vleermuizen.

Daarnaast zijn wij (nog) niet onder de indruk van de duurzaamheids performance van VDL. Leuk als er op hun daken misschien, ooit, als het rendement oplevert, zonnepanelen verschijnen. Maar kan VDL nou echt niet wat meer ambitie tonen? Kunnen ze niets betekenen mbt circulaire economie? Beperking van grondstoffen gebruik? Vermindering van afval? Energiebesparing? Kunnen hier niet wat meer indicatoren worden toegevoegd die iets zinvols monitoren?

In ieder geval heeft het onze voorkeur deze voortgangsrapportages in de FEB te blijven behandelen. Dan kunnen degenen die voor dit project gestemd hebben ook zien wat ze aangericht hebben.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Limburgs Energiefonds

Lees verder

Inbreng Plusquin Wielerbaan Leudal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer