Inbreng Plusquin Verslag verkenner 2e termijn


4 juni 2021

Voorzitter,

Wij willen bij deze onze dank uitspreken aan de verkenner voor zijn werk, toewijding en inzet. Met het formuleren van extra accenten voor natuurherstel en landbouw. Dank dat u geprobeerd heeft onze inbreng in het addendum te verwerken.

Daarbij is het volgens de verkenner zaak om bij elkaar overeenkomsten te vinden. Wij hopen dat dit betekent dat we de problemen in de stikstof-, natuur en woningcrisis bij de bron willen aanpakken. In dat geval kan de verkenner de Partij voor de Dieren aan zijn zijde vinden.

Wel is het de vraag hoe we dat concreet gaan invullen. Gaan we deze extra accenten invullen met dure, onbetrouwbare technieken? Of gaan we juist de piekbelasters niet langer ontzien? En aan de slag met die latente ruimte.

Bij al deze crises is geen vrijwilligheid of vrijblijvendheid geboden. Hier te veel speelruimte overlaten, is niet passend. Inderdaad moeten we aan de wettelijke normeringen voldoen, zoals de verkenner stelt. En waar nodig maatwerk leveren om met elkaar uit deze crises te komen. Dat is een politieke keuze waar we elkaar in zouden kunnen vinden.

Daarom is stikstof voor ons een hoofdlijn. Om de woning-, natuur- en stikstofcrisis samen op te lossen. Wij hopen dat we dit helder hebben kunnen maken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Verslag verkenner

Lees verder

Bijdrage Loomans Limburgse Regionale Energiestrategieën (RES)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer