Inbreng Plusquin Star­ters­re­geling


12 maart 2021

Voorzitter,

Wij zijn blij met de Starterslening. Het bevordert immers de doorstroming op de woningmarkt. En stelt meer starters op de woningmarkt in staat een eigen woning te kopen.

Wij hebben al schriftelijke vragen ingediend over de Starterslening. Onze voornaamste vraag was toen hoe niet-deelnemende Limburgse gemeentes deel laten nemen aan de Starterslening.

Een van die gemeentes is de gemeente Heerlen. Sinds beantwoording heeft de gemeente Heerlen op 2 februari zelf aangegeven dat ze binnen 2021 bij de Starterslening wil aansluiten. Heeft de gedeputeerde zicht op aansluiting van de gemeente Heerlen bij de Starterslening? Is er sindsdien nog contact geweest met de gemeente Heerlen over aansluiting?

Dank u wel.