Inbreng Plusquin Kwaliteit Limburgse Centra


12 maart 2021

Voorzitter,

Om te beginnen: het doet ons deugd dat vormen van flexwonen deel uit maken van de gesprekken met gemeenten. Waarvoor dank.

Wel hebben wij nog een aantal vragen en opmerkingen. Leegstand leidt tot allerlei problemen, zoals ook het informerend stuk erkent. We lezen wel dat we woningen willen realiseren in leegstaande winkels, kantoren, scholen etc. maar niets over landbouwbedrijven. Weet de gedeputeerde hoeveel leegstand er in Limburg is op landbouwbedrijven, of hoeveel er te koop staan? Wordt daar overwogen nieuwe wooncentra te bouwen?

Maar 1% van nieuwe woningen valt in het segment ‘goedkope koop’. Dat zijn, zegge en schrijve, 14 goedkope koopwoningen in totaal. In dezelfde tijd leidde dit tot de bouw van 8x zoveel woningen in het dure segment (J: niet betaald met KLC-middelen). Terwijl juist behoefte bestaat aan de bouw van goedkope woningen – zoals blijkt uit cijfers van het CBS. Het bevorderen van het aanbod van goedkope woningen is dan ook een van de aandachtspunten in het stuk. Juist het bouwen op leegstaande landbouwgrond kan hier voor een impuls zorgen in dit segment. Wordt dit overwogen voor de tweede tranche? Gaat de gedeputeerde dit aankaarten in overleggen met gemeentes?

Dan lezen wij nog dat KLC heeft bijgedragen aan het provinciale beleid van Ruimte voor Ruimte. Het idee achter deze Rijksregeling was om minder varkens te houden; en meer woningen te realiseren. In werkelijkheid zijn veel luxewoningen gebouwd, en is het aantal varkens in het zuiden des lands juist toegenomen. Dit terwijl de landelijke varkensstapel wél is gedaald. Van het oorspronkelijke idee, waar het gaat om minder varkens, is in Limburg maar weinig terechtgekomen.

Nu zijn er 49 RvR-kavels gebouwd in samenwerking met KLC. Hadden dit er niet meer kunnen zijn als het oorspronkelijke idee – vermindering van de veestapel - achter Ruimte voor Ruimte geborgd was? Hoe denkt de gedeputeerde over de oorspronkelijke bedoeling van RvR, en hoe gaat hij die in de praktijk brengen?

Dank u wel.