Inbreng Loomans Project buitenring Parkstad


25 november 2022

Voorzitter,

Bij dit Statenvoorstel gaat het om het wegwerken van de laatste losse eindjes van het uiterst complexe project van de Buitenring. Een project waar wij als PvdD nooit gelukkig mee zijn geweest en daarom misschien maar goed dat het dan na dit SV van onze agenda verdwijnt. Wij stemmen er daarom mee in dat dit project wordt overgedragen aan de lijnorganisatie en het project geen “groot project” meer is.

Nog 1 vraag: wij lezen dat er in opdracht van Naanhof een nader onderzoek gedaan wordt ivm haalbaarheid van de afrondende werkzaamheden in relatie tot stikstof. Terecht, want door de Porthos-uitspraak geldt de bouwvrijstelling niet meer. Kunnen we niet beter de onderzoeken van Naanhof afwachten om meer duidelijkheid te krijgen? Hoe groot is de stikstofdepositie bij deze werkzaamheden? En hoe verhoudt dit zich tot de Porthos-uitspraak?

Graag een reactie van het college op deze vragen.

Dank u wel.