Inbreng Loomans Voort­gangs­rap­portage IPML


25 november 2022

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met een compliment voor de samenstellers van deze 5e voortgangsrapportage, waarin een enorm aanbod van complexe gegevens op een heldere en toegankelijke manier wordt weergegeven. Daarmee is het voor ons als statenleden een stuk eenvoudiger geworden om “een vinger aan de pols” te houden van alle deze projecten.

Vorige week hebben wij in een voorbereidende bijeenkomst al antwoorden op onze technische vragen gekregen, waardoor er voor vandaag niet veel spannends overblijft. Wel zou ik nog graag, nu wij in een officiële commissie vergadering zitten, aan de gedeputeerde willen vragen of hij zijn uitspraak van vorige week, dat versobering van projecten niet tot scope changes zal leiden, nog eens zou willen herhalen.

Daarnaast bereikte ons nog een vraag mbt de N271; de weg Mook – Plasmolen. Hier staan werkzaamheden gepland waarbij een aantal permanente fauna voorzieningen zouden worden meegenomen. Wat is de status van deze werkzaamheden? Kan GS toezeggen dat deze fauna voorzieningen inmiddels zijn opgenomen in de scope? En is er al een planning bekend?

En nu ik het toch over de faunavoorzieningen heb: ook op diverse andere plaatsen waar werkzaamheden gepland staan zouden zonder extra moeite fauna voorzieningen kunnen worden meegenomen. Wordt daar ook rekening mee gehouden?

Verder geen vragen.

Dankuwel

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Project buitenring Parkstad

Lees verder

Inbreng Loomans Wijziging & ophoging leningen Duurzaam Thuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer