Inbreng Loomans OV-concessie Limburg


15 oktober 2021

Voorzitter,

Wij kunnen ons vinden in de aanbevelingen in het rapport worden gedaan. Wij willen deze dan ook graag overnemen, en tot uiting brengen. Wel zitten wij nog met wat vragen over de voortgang van de concessie.

Het stuk zegt dat de OV-concessie zorgt voor duurzame mobiliteit in de provincie Limburg per trein, bus en auto. Vooral de elektrificatie van de Maaslijn komt hier uitvoerig naar voren. Maar daar hebben we het zojuist al over gehad. Daarbij is deze nog in aanbouw.

Ons gaat het meer over de brede verduurzaming van het OV. Daarbij zien wij dat elektrische bussen een inhaalslag maken: het aandeel van het aantal bus-kilometers van elektrische bussen steeg in 2019 met 23%.[1] Vanaf 2027 moet de gehele ingezette busvloot zero-emissie zijn.[2] Wij vinden echter niet terug hoever Arriva staat met de elektrificatie van bussen sinds 2019, misschien dat de gedeputeerde daarover duidelijkheid kan verschaffen? En is de streefdatum om te elektrificeren in 2027 nog in zicht, en hoe wordt dat geborgd?

Ook zou inmiddels in elke bus een laadpunt moeten zijn voor elektrische fietsen, en in alle streekbussen mochten enkele fietsen vervoerd worden. Daarover waren in het Vervoerplan geen uitzonderingen opgenomen.[3] Toch is de werkelijkheid anders: in verschillende streekbussen zijn fietsen niet toegestaan. En als het wel mag is het enkel ná de ochtendspits waarbij ook nog eens een extra dagkaart aangeschaft moet worden voor de fiets.

Daarbij zijn ook laadpunten voor elektrische fietsen niet aanwezig in de bussen. Dit lijkt ons niet alleen een slecht signaal voor pendelende Limburgers, maar ook voor fietstoeristen die onze mooie provincie aandoen.

Hoe kan dit alles gebeurd zijn, terwijl er geen uitzonderingen toegelaten zijn in het Vervoerplan? En hoe gaat de gedeputeerde Arriva alsnog houden aan de gemaakte afspraken? Wij denken immers dat dit het toerisme goed zou doen. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Verder bestaat de vloot van Arriva nog uit lijntaxi’s en shuttles.[4] Over de verduurzaming daarvan lezen wij niks terug. Kan de gedeputeerde ons daarover meer vertellen?

Tot slot, om te eindigen waar ik begon: wij kunnen ons vinden in de gedane aanbevelingen. Wel vragen wij ons af of wij over de voortgang van de verduurzaming van de Arriva-concessie regelmatig en blijvend geïnformeerd kunnen worden door gedeputeerde staten?

Dank u wel.


[1] Onderzoek, p. 38.

[2] Onderzoek, p. 48.

[3] Onderzoek, p. 114.

[4] Onderzoek, p. 50.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn

Lees verder

Inbreng Loomans Voortgangsrapportage provinciale energiestrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer