Inbreng Loomans Provin­ciaal inpas­singsplan opwaar­dering Maaslijn


15 oktober 2021

Voorzitter,

Wij zijn groot voorstander van de Maaslijn. Duizenden Limburgers zullen hier uiteindelijk dagelijks gebruik van maken. Wat ons betreft kan de Maaslijn dan ook tot de basisinfrastructuur van Limburg gerekend worden.

Dit neemt echter niet weg dat we toch kritische kanttekeningen plaatsen bij het project, en dan vooral over de gevolgen voor de natuur. Zo lezen wij dat er bijna 4 hectare aan bosgebied verdwijnt; in Limburg zelfs 2,16 hectare.[1] Daaronder vallen ook 149 bomen waarvoor in Limburgse gemeenten een gemeentelijke kapvergunning aangevraagd moet worden. Voor alle bomen geldt een herplantverplichting van 1 op 1; voor de gemeentelijke bomen mogelijk een hogere herplantverplichting.

Gekapte bomen vallen echter niet zomaar 1 op 1 te compenseren. Uit onderzoek blijkt dat er per gekapte, volwassen boom minstens 2000 in de plaats geplant moeten worden. Waarom is er in de effectanalyse niet voor gekozen om hoe dan ook aan een bovenwettelijke natuurcompensatie te voldoen?

In totaal worden er dus 149 bomen op Limburgse gemeentegrond gekapt waarvoor een kapvergunning nodig is, en waar dus een herplantverplichting voor geldt. In totaal worden er echter 499 bomen in Limburgse gemeenten gekapt: 149 worden gecompenseerd, maar 350 gekapte bomen zitten nog zonder compensatieverplichting.[2] Gaat de gedeputeerde er bij de gemeentes op aan dringen deze bomen alsnog te compenseren?

Wat de diersoorten betreft, worden verschillende dassenburchten verstoord tijdens de aanlegfase.[3] In Limburg is dit onder meer het geval in Reuver en Venray. We kunnen ons allemaal het Roermondse dassendrama van afgelopen winter herinneren. Het rapport natuur stelt voorop dat er alleen buiten de kwetsbare perioden van de das gewerkt zal worden aan het spoor. Wij hopen dan ook dat hier strak de hand aan gehouden zal worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Daarnaast lezen wij dat de spoorverdubbeling vooral in Venray en Reuver een grotere kans op aanrijding op gaat leveren.[4] Om dit te voorkomen worden faunapassages aangelegd. In de provincie Noord-Brabant wordt voor de bouw daarvan afgestemd met de dassenwerkgroep Brabant. Over die uit Limburg wordt enkel vermeld dat er gebruikgemaakt wordt van informatie over verkeersslachtoffers van Das & Boom. Maar door de spoorverdubbeling is er juist sprake van een novum, de informatie is nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Waarom wordt de aanleg van faunapassages in Limburg niet afgestemd met Das en Boom, zoals in Brabant wel gebeurt? Juist zo kunnen we aanrijdingen voorkomen.


Tot slot, worden nog talloze andere soorten aangetast. Daarbij denken wij aan vleermuizen, amfibieën, insecten, reptielen, vogels… Daarvoor worden weliswaar compensatiemaatregelen genomen, maar hier wordt alleen het aantal hectaren gecompenseerde en vernietigde natuur vermeld.

Voor ons is dit onvoldoende. Wij zouden daarom ook kwalitatieve indicatoren opgenomen willen hebben, waarmee gemonitord wordt of de compensatiehectares ook daadwerkelijk in gebruik genomen worden door deze diersoorten. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Dank u wel.

[1] Rapport natuur, p. 208.

[2] Rapport natuur, p. 209.

[3] Rapport natuur, p. 214.

[4] Rapport natuur, p. 215.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Rapport van Aartsen + RUD’s

Lees verder

Inbreng Loomans OV-concessie Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer