Inbreng Loomans Finan­ciering Kennis-As project Limburg


19 november 2021

Voorzitter,

Ik denk dat wij ons allemaal door de coronacrisis weer zijn gaan realiseren wat de waarde van een goede gezondheid is. En helaas, zo hebben we in de afgelopen jaren met enige regelmaat in de media kunnen lezen, blijft de gezondheid van “de Limburger” achter bij die van “de Nederlander”. Daarom is het belangrijk dat er, juist in Limburg, onderzoek wordt uitgevoerd gericht op het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg: het is goed dat we mensen kunnen helpen die ziek worden, maar het is beter als we het ontstaan van ziektes in een vroeg stadium kunnen ontdekken. En natuurlijk is het nog beter als we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen door preventie, door verbetering van de sociale omgeving en het verminderen van negatieve invloeden uit het milieu. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd sterk gemaakt voor een goede milieukwaliteit, want vooral wat betreft de luchtkwaliteit staan we er in Limburg niet goed voor. Ook gezonde voeding in korte ketens is wat ons betreft een speerpunt.

Met betrekking tot dit Statenvoorstel hebben wij een paar vragen:

  • Het Statenvoorstel vermeld dat de projecten PROSPECT en Liquid Biopsies niet passen in de provinciale beleidskaders. Kan de gedeputeerde dit nog nader toelichten?
  • PS wordt gevraagd in te stemmen met een financiële bijdrage van in totaal € 2.040.000,00 voor dit project, waarvan de helft ten laste komt van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2020-2023, lijn Vitaal meedoen, gevolgd door een lange toelichting. Maar wat heeft het project Limburg Meet te maken met Nederlandse taal, laaggeletterdheid en digibetisme? Graag een toelichting?
  • en om af te ronden: als we als Provincie mee betalen aan dit onderzoek, gaan wij dan ook actief iets doen met de resultaten uit het onderzoek? Kunnen we daarover een notitie tegemoet zien?

Tot slot wil ik nog vermelden dat de Partij voor de Dieren het een goed initiatief vindt om een netwerk op te bouwen bestaande uit de deelnemers aan het onderzoek, de onderzoekers en allerlei innovatieve bedrijven, om er samen voor te zorgen dat de resultaten uit het onderzoek optimaal ten goede komen aan de Limburgse bevolking.