Inbreng Loomans Basis­rap­portage LEF


19 november 2021

Voorzitter,

Sinds de eerdere bespreking van de LEF rapportage in deze commissie in september zijn een aantal van de onduidelijkheden en bezwaren die wij zagen weggenomen, en wij zijn daarom van mening dat met de voorliggende rapportage een verbeterslag gemaakt is.

De analyse van de Griffie en de reactie van de ZRK op de Herziene Basisrapportage laten echter zien dat er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn, zeker waar het tabellen en grafieken betreft. Wij gaan er echter vanuit dat deze verbeter suggesties door het college worden overgenomen.

Als dat het geval is, en er dus nog een verbeterslag aankomt, dan verwachten wij dat daarmee de weg vrij is om een vertaling naar Statenvoorstel vrij te maken.

Tot slot zou ik nog aandacht willen vragen voor de suggestie van de ZRK, om de ZRK in 2023 te betrekken bij een evaluatie van het LEF. Graag hier ik van de gedeputeerde of hij daartoe bereid is.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Evaluatie Ruimte voor Ruimte

Lees verder

Inbreng Loomans Financiering Kennis-As project Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer