Inbreng Loomans Brightlands


10 september 2021

Voorzitter,

Principieel vinden wij het prima als in het vervolg de Brightlands-rapportages samengevoegd worden en dat deze 1x per jaar verschijnt. Maar wij hebben toch nog wel een aantal vragen en opmerkingen over het voorstel dat nu op tafel ligt.

Zo zijn er in totaal 4 Brightlands campussen. Waarom worden in die ene jaarlijkse rapportage niet alle 4 de campussen meegenomen? Waarom alleen BSSC en BCC, terwijl deze toch uiterst verschillend van aard zijn. Hoe wordt waargemaakt dat het voorstel dat nu op tafel ligt een verbetering is die leidt naar meer transparantie? En zou met 1 rapportage met alle Brightlands campussen de inzichtelijkheid in de structuur, doelen en financiën niet nog beter gemaakt kunnen worden?

Ook kunnen wij ons vinden in een aantal zorgen die uitgesproken zijn bij de bespreking van dit voorstel in de Controle Commissie. Bijvoorbeeld dat het produceren van een aantrekkelijke jaarrapportage een doel op zich wordt. Ons als PS te voorzien van zoveel data en cijfers dat we door de bomen het bos niet meer zien. Of door alle positieve voorbeelden vergeten waarom we ooit met de Brightlands campussen begonnen zijn en welke doelen we ook alweer wilden behalen. Moeten we niet naar een rapportage toe die “to the point” is en ons kritisch houdt bij de afweging tussen (financiele) inspanning en bereikte doelen? Waarbij er ook deel-keuzes gemaakt kunnen worden waarop het antwoord ook “nee” kan zijn?

Tot slot, denken wij dat de conclusies uit het ‘Kaders tellen’ rapport van de ZRK ook hierbij van toepassing zijn. Zij adviseren namelijk dat we bij financiële betrokkenheid van de provincie, in het publiek belang, moeten stilstaan bij alternatieven en exit-scenario’s. We hopen dan ook dat deze adviezen in de nieuwe Brightlands-Rapportage nader uitgewerkt gaan worden.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Dank u wel.