Inbreng Loomans Beleids­pro­gramma cultuur 2022-2023


17 december 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die wij belangrijk vinden. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft onze samenleving hard nodig.

Denkt u nog maar eens terug aan de lockdown perioden uit de afgelopen anderhalf jaar; hoe anders zouden onze dagen eruitgezien hebben zonder boeken, muziek, films en televisie. Cultuurmakers in deze sectoren zagen de belangstelling voor hun werk toenemen. Maar laten we niet vergeten dat er ook een zeer grote groep kunst- en cultuurmakers is die afhankelijk zijn van contact met het publiek, met ons, en voor hen heeft de corona periode nog altijd onevenredig zware gevolgen. Wij zijn dan ook blij dat na het bespreken van dit programma in commissie het college kans gezien heeft om toch een noodfonds in te stellen voor de culturele en creatieve sector.

Helaas zijn er in de coronacrisis verkeerde keuzes gemaakt. Er zouden geen miljoenen, soms zelfs tientallen miljoenen, moeten worden weggegeven om grote vervuilende bedrijven en multinationals te faciliteren. In plaats daarvan zou er naast een extra investering in de zorg juist veel meer geld naar de kunst- en cultuursector moeten gaan om al die ZZP’ers die kleur aan ons leven geven door deze periode heen te helpen. En dat is extra nodig omdat de harde bezuinigingen van de afgelopen jaren de bestaanszekerheid en de toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed in gevaar hebben gebracht. Laten we daarom proberen om dit in de komende jaren weer enigszins goed te maken.

De Partij voor de Dieren kan instemmen met het voorliggende beleidsprogramma. Immers, kunst en cultuur verbinden ons. Juist daarom zouden wij het college als aandachtspunt naar de toekomst nog mee willen geven dat kunst en cultuur voor ELKE Nederlander toegankelijk horen te zijn: de overheid moet kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland faciliteren en dus zeker ook in Limburg. Op lokaal niveau moeten er goed gespreide, toegankelijke, betaalbare en gevarieerde voorzieningen zijn, toegankelijk voor iedereen die dat wil. Wij zijn van mening dat alles van waarde weerloos is – en dat geldt zeker voor kunst en cultuur.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Omgevingsverordening

Lees verder

Bijdrage Plusquin Brede welvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer