Bijdrage Plusquin Brede welvaart


21 januari 2022

Voorzitter,

Wij zeggen volmondig ‘ja’ tegen het brede welvaartsdenken. Een lange termijnfocus en het niet enkel blindstaren op economische groei zijn voor ons echte kernwaarden. Dat zeiden wij al vóór corona, maar deze crisis heeft dit alleen maar verder bevestigd.

Juist onder kwetsbaren heeft het virus het hardst toegeslagen, en deze zijn er het meest op achteruitgegaan. Dat vraagt nu om een andere manier van denken. Juist in de coronacrisis zijn we weer gaan inzien wat écht belangrijk is voor ons is. Kwetsbare waarden als: onze eigen gezondheid, dieren, natuur en milieu. Het ontwikkelen van een lange termijnvisie die ook deze onderwerpen meeweegt in de besluitvorming is voor ons dan ook een must.

We zoeken aansluiting bij het advies waar het gaat over gezondheid, duurzaamheid, milieu, natuur en de energietransitie. Maar over de concrete invulling missen we daar nogal wat aspecten. Zeker als we kijken naar de oorzaken van deze pandemie. En naar de plekken waar de gevolgen van het virus het meest gevoeld worden.

Laten we daar niet voor wegkijken. Voor de oorzaken niet, maar ook niet voor de oplossingen. Het advies onderstreept dat de Limburger minder gezond is dan de gemiddelde Nederlander. Partij voor de Dieren pleit al jaren vóór aanpak van bijvoorbeeld de slechte luchtkwaliteit. De wettelijke fijnstofnormen worden al jaren overschreden, en dan vooral in Noord-Limburg dat ik net noemde. Ontegenzeggelijk ligt het aantal longontstekingen hier 50 tot 60 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. En juist dit gebied telde lange tijd de meeste coronadoden.

Dan moeten we onszelf de vraag stellen: hoe zijn we in deze pandemie terechtgekomen? COVID-19 is overgesprongen van dier op mens. Door de manier waarop we met dieren, de natuur en het milieu omgaan.

En juist nu, in onze veedichte provincie, slaat een nieuwe pandemie keihard toe. Met de vogelgriep zijn we volgens professor Ron Fouchier maar 5 stappen verwijderd voordat dit virus overspringt van mens op mens. En dan ligt mogelijk de weg open voor een nieuwe pandemie die zeer schadelijk is voor de mens. Met ditmaal Limburg als epicentrum. Het moge dan ook duidelijk zijn dat meer aandacht hiervoor een meerwaarde biedt voor provinciaal beleid.

Het is daarom dan ook van belang dat de onafhankelijkheid van het kenniscentrum en de programmaraad vooropstaat. Geen ons-kent-ons of oude-jongens-krentenbrood, maar een volledig zelfstandig kenniscentrum waarbij de wetenschappelijke integriteit prevaleert. En dit zonder beïnvloeding vanuit politiek-bestuurlijke belangen.

Dit lijkt ons onvoldoende geborgd als het centrum ondergebracht wordt binnen de organisatiestructuur van de provincie. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat wij variant 1a verkiezen, om zo tot een volledig onafhankelijk kenniscentrum te komen.

Een totale omvang van 6FTE lijkt ons daarbij in eerste instantie voldoende, zolang dit maar gebeurt met een transparante selectieprocedure.

Tot slot, willen wij hiervoor een provinciale bijdrage uittrekken. Wel zijn wij benieuwd naar hoeveel de verschillende varianten precies gaan kosten. En dan vooral die met onze voorkeur, variant 1a.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Beleidsprogramma cultuur 2022-2023

Lees verder

Bijdrage Loomans Inkoop- een aanbestedingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer