Bijdrage Loomans Inkoop- een aanbe­ste­dings­beleid


21 januari 2022

Voorzitter,

Over het voorgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid kan de Partij voor de Dieren kort zijn: wij ondersteunen deze sonderende notitie. In het kader van de transparantie, en een gelijke behandeling van zakelijke relaties in een nieuwe bestuurlijke cultuur is het een goede zaak als ook leveringen en diensten onder de 50.000 euro meervoudig worden aanbesteed.

Wij hebben nog wel twee vragen. Waarom geldt dit alleen voor “Leveringen/diensten” en niet voor “Sociale en andere specifieke diensten”? Wij zien dat verschil niet toegelicht in de notitie. Ook klinkt het begrip “andere specifieke diensten” rijkelijk vaag. Opent dat geen vluchtroute om de meervoudige procedure toch te kunnen vermijden?

Over circulair en duurzaam aanbesteden hebben wij eerder een mededeling portefeuillehouder ontvangen van gedeputeerde van Gaans. Ook hierover kunnen wij kort zijn: wij hebben waardering voor de inzet van GS op dit punt.