Inbreng Hendrix Sociale agenda


8 oktober 2021

Voorzitter,

Allereerst zijn wij blij dat we geïnformeerd worden over de gang van zaken. Wij vinden de sociale agenda erg belangrijk. Daarom willen wij onze dank uitspreken voor deze voortgangsrapportage.

Wat wij wel missen in het informerend stuk is de LHBTIQA+-acceptatie. Bevordering daarvan door sociale acceptatie, veiligheid en gelijke behandeling is nog steeds erg belangrijk. Daarom hebben de staten vorig jaar besloten hier jaarlijks 1 ton voor te besteden uit de middelen voor de Sociale Agenda. Besteding daarvan zou plaatsvinden in overleg met betrokken organisaties.

Hoe kan het dat LHBTIQA+-acceptatie in dit stuk ontbreekt? Worden wij daar nog afzonderlijk over geïnformeerd? Of komt dit pas in de volgende rapportage aan bod? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Dank u wel.