Inbreng aanpassing infra­structuur VDL Nedcar Born


21 juni 2019

Voorzitter,

Met alle respect voor VDL Nedcar zijn wij als PvdD niet erg gelukkig met het Statenvoorstel over de aanpassing van de weginfrastructuur rond VDL.

We hebben er in de commissie al op gewezen: het voorstel wordt gepresenteerd alsof het los staat van de uitbreidingsplannen van VDL, maar gezien de als/dan clausule zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat ons betreft is het laatste woord over die uitbreidingsplannen nog niet gezegd, met name omdat alle bestudeerde scenario’s enorme gevolgen hebben voor het meer dan 200 jaar oude Sterrebos en de omgeving van Kasteel Wolfrath.

Beperken we ons op dit moment tot alleen het Statenvoorstel dan zijn wij van mening dat er te weinig informatie beschikbaar is over de haalbaarheid van de infrastructuur aanpassingen als we kijken naar milieufactoren zoals extra emissies, geluidsoverlast en lichthinder voor de inwoners van Nieuwstad.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de veilig van de wegen voor fietsers, met name schoolgaande jeugd, omdat fietsverkeer in het hele plan niet genoemd wordt.

Tot slot zijn wij van mening dat door deze onbekenden er te weinig zekerheid is dat de bijdrage vanuit de Provincie beperkt zal blijven tot €24,8 M.

Wij kunnen daarom niet instemmen met het voorliggende Statenvoorstel.

Interessant voor jou

Toelichting Motie Ga door met actieve soortenbescherming

Lees verder

Bijdrage jaarstukken 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer