Bijdrage: Subsidie MECC Maas­tricht


7 juli 2016

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet grote risico’s bij het verlenen van een subsidie van 5 miljoen aan het MECC. In het voorstel wordt gesteld dat er jaarlijks een enorme groei gerealiseerd gaat worden als het investeringsplan wordt gerealiseerd. Er wordt gesteld dat er een behoefte is aan een ruimte die capaciteit heeft voor zo’n 5000 man. Dit zou met name belangrijk zijn voor het organiseren van grote congressen.

Maar de Partij voor de Dieren vraagt zich af in hoeverre dit werkelijk rendement oplevert. Welke partners uit de regio hebben de wens uitgesproken dergelijk grote congressen te organiseren? Het is wat de Partij voor de Dieren betreft niet helder waar deze voorspelde economische groei op gebaseerd is, en wij betwijfelen of het aan de Provincie is om een subsidie te verlenen van zo’n 5 miljoen.

Zijn er bovendien garanties dat een lucratief evenement als de TEFAF in het MECC ook in de toekomst zal blijven plaatsvinden? Vanwege de grote onzekerheden en risico’s die hiermee gepaard gaan, is de Partij voor de Dieren van mening dat het geld beter in meer duurzame projecten gestopt kan worden: dit levert de gemiddelde Limburger meer op aan levenskwaliteit dan hotelovernachtingen en upperclass-toerisme. Naast de investeringen in het vliegveld wordt het zo wel erg duur voor de gemiddelde belastingbetaler.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer