Bijdrage Plusquin Stik­stof­debat tweede termijn


24 juni 2022

Voorzitter, laten we niet vergeten: de provincie heeft de wettelijke taak om de Wet natuurbescherming uit te voeren. En op die wet, en de jurisprudentie daarover, gaan de stikstof voornemens terug. Willen die fracties ook die wet en de rechtspraak negeren? Provincies hebben zelf om die wettelijke taak gevraagd, en gekregen met het Natuurpact.

En daar horen dan ook de moeilijke opgaven bij. Die nodig zijn om de natuur echt te beschermen. Want als er geen trendbreuk komt blijft de natuur achteruit hollen. En houden we alleen woekerende grassen en braamstruiken over, en steeds minder insecten en vogels. Rapporten genoeg daarover: er is ook een biodiversiteitscrisis. Naast een klimaatcrisis en een schoon water achterstand.

Voorzitter, ik herhaal het: laten we nu, in deze opgeklopte sfeer, geen besluiten nemen waar we later spijt van krijgen. We laten GS hun werk doen, zoals het van deze provincie verwacht mag worden. En als Staten eerst wachten op de concrete uitwerking van met name het landbouwperspectief. Die komt later dit jaar, en laten we die dan in de Commissie bespreken. Dan kunnen we ook onze eigen accenten te leggen, bijv. een grotere kans voor lokale producten, met korte ketens. Dat zou ons voorstel zijn.