Bijdrage Plusquin DSM-debat


9 september 2021

Voorzitter,

Een nieuw politiek jaar betekent nieuwe kansen. Zeker als daarbij ook nog eens een nieuw college bij benoemd wordt. Dat moet ook men bij DSM ook gedacht hebben.

Nog geen twee weken na de benoeming van het nieuwe college, werden we tijdens het reces opgeschrikt. Na maandenlange geheimhouding verhuist DSM van Heerlen naar Maastricht. Werkgelegenheid in Heerlen verdwijnt, en in de plaats komen er 400 flexplekken in Maastricht. Je kunt je afvragen of dit wel een duurzame verankering van de werkgelegenheid in heel Limburg is?

Toch blijft het daar niet bij. DSM ontvangt ook nog eens €1,75 miljoen voor deze verhuis van 20km. Terwijl datzelfde DSM in een halfjaar tijd een nettowinst van maar liefst 1 miljard (!) boekte. Dat is 5,5 miljoen per dag!

Dit zegt iets over het gebrek aan realiteitszin bij de bedrijfsleiding van DSM.

  • Om na 119 jaar een verhuizing van 20km in te zetten;
  • Als je zelf net een miljard nettowinst geboekt hebt;
  • En dan tijdens corona om €1,75 miljoen subsidie vragen;
  • Terwijl dat potje bedoeld is voor het opknappen van Limburgse dorpen, kernen, buurten en wijken.


Voorzitter, daar is maar een woord voor: schaamteloos. Op zo’n manier zou je daar eigenlijk niet aan mee moeten werken. En dan kon de timing achteraf gezien ook nog eens niet slechter zijn.

Een week na de subsidietoezegging werd onze provincie getroffen door watersnood. De schade daarvan loopt in de miljoenen; om over de emotionele schade maar te zwijgen. Juist zij die zo’n behoefte hebben aan steun zitten nog steeds met leed dat in de papieren loopt. En dan te bedenken dat juist het KLC-potje bedoeld is om onze Limburgse centra te ondersteunen.

Deze hele gang van zaken is de eerste daad van de nieuwe gedeputeerde Satijn. Nog los van alle sentimenten die er in de oostelijke mijnstreek leven; hoe is dit uit te leggen aan alle getroffenen in Valkenburg? Waarom een miljoenensubsidie aanwenden voor een miljardenbedrijf, terwijl die bedoeld is voor Limburgse centra? Hoe denkt u dat dit valt bij de slachtoffers van het noodweer: de Valkenburgers en het MKB? En wat gebeurt er met het DSM-gebouw in Heerlen, wordt dat ook afgewikkeld met gemeenschapsgeld?

Voorzitter, ook al heeft DSM inmiddels afgezien van subsidie zitten wij met een heleboel vragen voor de gedeputeerde. Wij hopen dat hij daarover helderheid kan verschaffen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Plusquin Benoeming nieuwe gedeputeerden

Lees verder

Inbreng Loomans Onteigeningsverzoek voor provinciaal inpassingsplan VDL

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer