Bijdrage Motie Voor­lopige bouwstop inten­sieve veehou­derij.


4 oktober 2017

Voorzitter, het is al weer enkele maanden geleden dat onze buurprovincies stevige beperkingen, en randvoorwaarden, hebben opgelegd aan uitbreiding van de intensieve veehouderij - om milieu, gezondheid, dierenwelzijn, natuur en landschap te beschermen. De vakbladen staan er vol mee. “Brabant op achterstand” “Tal van kostprijsverhogende maatregelen” “Geen eerlijk speelveld”. Wie in de intensieve veehouderij groter wil groeien uitbreidenkan lezen dat het in Brabant, en ook Gelderland niets gedaan is, maar in Limburg … daar “denken ze met je mee”.

Voorzitter: het is 1 plus 1 is twee - wat je kan verwachten is een oversteek van ondernemers naar onze – nu nog – zo mooie provincie. In onze juni vergadering hebben wij daarom samen met de PVV en Groen Links een motie ingediend die vroeg om een reactie van GS op de ontwikkelingen in de buurprovincies. Die motie is toen aangehouden vanwege een toezegging van de gedeputeerde (nr. 8072) dat alle elementen van de motie zouden worden meegenomen in de Accentennotitie landbouw, te behandelen begin oktober in de commissie.

Dik 3 maanden de tijd, dat zou genoeg moeten zijn. Maar vorige week kwam de mededeling dat de behandeling wordt uitgesteld, met maar liefst 6 weken. Vanwege “bepaalde cijfers en onderzoeksresultaten” die er nog moesten komen. Van een economisch onderzoeksbureau (Buck), terwijl daar in de motie, waarop de toezegging was gebaseerd, helemaal niet om was gevraagd - het ging immers om milieu, natuur en landschap. Wat ons betreft een duidelijke uitstelmanoeuvre, die de sluizen wijd open zet voor ondernemers, ook met megastallen, om vergunningen aan te vragen. Die, en daar gaat het om, nu er nog steeds geen nieuw beleid is voor de intensieve veehouderij, dan moeten worden gehonoreerd.

Vandaar deze motie, die neerkomt op de vraag om een voorlopige bouwstop. Voorlopig, totdat het nieuwe beleid er is. Doen we dit niet, dan lopen we de kwade kans dat het nieuwe beleid teniet wordt gedaan door wat onder het oude, nog geldende beleid moet worden toegestaan.

Dit kan relatief eenvoudig, nu de categorie “Intensieve veehouderij” al in de Omgevingsverordening 2014 is gedefinieerd, via een Voorbereidingsbesluit. Collega provincies Brabant en Gelderland hebben dat ook gedaan, omdat ze wilden dat het nieuwe beleid ook werkelijk effectief zou zijn – en niet gefrustreerd zou worden door de uitlopers van het oude beleid. Van alle fracties, die het werkelijk menens is met de bescherming van milieu, gezondheid, dierenwelzijn en natuur, verwachten wij daarom steun.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer