Bijdrage Loomans Voort­gangs­rap­por­tages MAA


11 februari 2022

Voorzitter,

Dank voor de voortgangsrapportages en ook voor de analyse door de griffie. Beide voortgangsrapportages hebben betrekking op perioden waarin we met corona te maken hadden, en deze vreemde tijden hebben enorme consequenties voor MAA gehad. Daarom is het interessant om te lezen wat er op MAA heeft plaatsgevonden, maar tegelijkertijd is het lastig en riskant om hieruit conclusies te trekken voor de toekomst. Wij zetten daarom vraagtekens bij de vraag of deze voortgangsrapportages nog iets toevoegen aan het proces dat op dit moment loopt met de MKBA en de toekomstscenario’s voor MAA.

Tegelijkertijd zien we dat ook in deze stukken weer veel cijfers vermeld staan die door voor- en tegenstanders betwist worden. Wordt het daarom niet eens tijd dat er, bijvoorbeeld van de werkgelegenheidscijfers, een transparant overzicht komt van wie waar werkt, bij welk bedrijf, in welke functie, en waarom die persoon afhankelijk is van MAA? Deze discussie loopt nu al jaren. Kan de gedeputeerde nu eindelijk eens toezeggen dat er een transparant overzicht van die werkgelegenheid komt?

Afgelopen woensdag werd op Radio1 Doekle Terpstra van Techniek Nederland geïnterviewd. Als we hem mogen geloven dan hebben we in de komende jaren in Nederland een 100.000 extra technici nodig zijn, waarvan alleen al 25.000 in de installatiebranche. Het lijkt er dus sterk op dat we in Nederland een periode tegemoet gaan met forse personeelstekorten, met name voor technici, met alle gevolgen van dien voor de energietransitie, de verduurzaming en al die andere ambitieuze plannen waar we al jaren geleden mee hadden moeten beginnen. Mocht in de loop van dit jaar blijken dat sluiting van MAA voor Limburg het beste scenario is, dan is dat natuurlijk zeer teleurstellend voor al die mensen die nu aan MAA gerelateerd werk uitvoeren. Maar met zo’n krappe arbeidsmarkt moet het toch mogelijk zijn om binnen een redelijke termijn iedereen weer naar een nieuwe functie te begeleiden? Wij zouden daarom graag van de gedeputeerde horen hoe hij tegen de krapte op de arbeidsmarkt aankijkt en of hij het met ons eens is dat het voor iemand met technisch kennis mogelijk moet zijn om snel weer een nieuwe baan te vinden.

Dankuwel