Bijdrage Loomans Voortgang Brightlands Chemelot Campus


11 februari 2022

Voorzitter,

Dank voor de voortgangsrapportages en ook voor de analyse door de griffie.

Dit agendapunt gaat over voortgangsrapportages 11 en 12 van Brightlands Chemelot Campus, maar bij de stukken staat ook een voortgangsrapportage over Brightsite. Nu krijgen wij vaak te horen dat Brightsite essentieel is voor de toekomst van Chemelot, omdat daar de technieken ontwikkeld en gedemonstreerd worden waarmee de klimaat-doelstellingen voor vermindering van broeikasgasemissie op Chemelot kan worden gerealiseerd. Daarnaast gaat ze een nieuwe generatie onderzoekers en medewerker opleiden. Dit alles is nodig voor het realiseren van de ambitie van Chemelot om de meest duurzame, meest competitieve en meest veilige chemische site van West-Europa te worden.

Tegelijkertijd lezen we in de media berichten over de plannen van Chemelot om op grote schaal huishoudelijk afval in te gaan zamelen om de hierin aanwezige grondstoffen te recyclen of om te zetten in energie. Over grootse plannen op industrieterrein Zevenellen waar huisvuil wordt omgezet in “wonderkorrels”, waaruit op Chemelot waterstof gemaakt gaat worden.

Op eerdere momenten waarop wij om nadere (met name technische en chemische) informatie hebben gevraagd, was het antwoord dat die nog niet beschikbaar was, maar dat die tzt wel zou volgen. Gezien de media aandacht en de zorgen van de inwoners van Buggenum wil ik verzoeken om een uitvoerige bespreking van deze plannen van Chemelot te agenderen in deze commissie. En dan niet in de vorm van een algemeen verhaal over de ambitie in 2050, maar een inhoudelijke toelichting op de plannen voor de komende 5 jaar. En graag ook met een nadere uitleg over de uit te voeren processen. Wat gaat er waar gebeuren, hoe, en wat betekent dat voor de omgeving.

Aangezien Chemelot directeur Loek Radix gisteren in De Limburger aangaf dat wij Chemelot een vrijbrief moeten geven voor hun plannen, omdat anders een duurzaam Limburg in 2050 het welvaartsniveau van Albanië heeft, lijkt het mij belangrijk zo snel mogelijk een vinger aan de pols te gaan houden.